Nr projektu 64

Plac zabaw dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 17 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 [WBO 2014]

Głosów: 674

Kategoria: edukacja

Budżet zweryfikowany: 100 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 150 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2014

Uzasadnienie

projekt złożony w wersji papierowej

Komentarz UMW:

Na terenie szkoły zrealizowano w roku 2013 boisko i bieżnię. Zagospodarowanie terenu zaproponowane w projekcie spowoduje, że nie zostanie zachowana powierzchnia terenu biologicznie czynnego, która musi stanowić co najmniej 25% powierzchni działki. Dlatego szczegółowy zakres wyposażenie placu zabaw zostanie ustalony na etapie realizacji.

Dyrekcja nie wyraziła zgody na udostępnienie placu zabaw mieszkańcom poza godzinami funkcjonowania placówki.

Lokalizacja

Osiedle Huby

Lokalizacja szczegółowa: ul. Wieczysta 105, 50-550 Wrocław, numer geodezyjny działki: 5/25

Kontakt z liderem projektu

Realizacja


28.11.2016

Projekt zrealizowany. Oddany do użytku.