Nr projektu 388

Kompleksowa rewitalizacja parku osiedlowego INTEGRACJA-SPORT-ZDROWIEWYPOCZYNEK STRACHOCIN WOJNÓW SWOJCZYCE [WBO 2014]

Głosów: 1 301

Kategoria: rekreacja

Budżet zweryfikowany: 499 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: 150 tys. zł - 500 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2014

Uzasadnienie

Kompleksowa rewitalizacja parku osiedlowego oraz przywrócenie funkcjonalności jako terenu
rekreacyjnego o profilu wypoczynkowo-sportowym, a także stworzenie funkcji integracyjnej i kulturalnej.
Elementy kluczowe:
- budowa placu zabaw dla dzieci
- remont muszli koncertowej,podestu prezentacyjnego oraz zadaszenie,
- remont istniejącego oświetlenia,
- remont istniejących ławek i koszy na śmieci , dostawienie nowych.
Nasze osiedla to peryferyjne części miasta, położone na uboczu Psiego Pola. Jest to miejsce pozbawione
jakiejkolwiek działalności kulturalnej,sportowej i rozrywkowej. Park w latach 70-80 był ośrodkiem rekreacji
i rozrywki. Lata transformacji pozostawiły go w marnej kondycji technicznej,pozbawiony został wszelkich
urządzeń o charakterze sportowym, rekreacyjnych oraz placu zabaw. Park nie spełnia swojej funkcji. Jest
miejscem omijanym przez mieszkańców,zwłaszcza przez dzieci i seniorów.
Cele
- Stworzenie miejsca plenerowej integracji mieszkańców (organizacja i.in.pikników,koncertów,
pokazów,imprez szkolnych)
- Stworzenie miejsca rekreacji i zabawy dla dzieci w wieku do lat 12
- Rozwinięcie funkcji sportowej parku
- Stworzenie na rowerowej mapie Wrocławia nowego miejsca postoju i wypoczynku
Korzyści:
- promocja zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu
- promocja sportów całorocznych
- narzędzie trenera osiedlowego,osiedlowej grupy teatralnej
- rozwój imprez plenerowych
- promocja osiedli - park może być oznaczany jako miejsce postojowe na szlakach turystycznych
przebiegających przez nasze osiedla. Jest to także skuteczna promocja wrocławskich tras
wycieczkowych prowadzonych w stronę Oławy
- beneficjenci: mieszkańcy osiedla Strachocin/Wojnów/Swojczyc, miasta Wrocławia oraz gmin
ościennych.

Komentarz UMW:


Lokalizacja

Osiedle Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Lokalizacja szczegółowa: Wrocław, osiedle Strachocin, teren parku pomiędzy ulicami Włościańska a Strachocińska, własność Gmina Wrocław w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej ( dz. 8, AM-2, obręb Strachocin)

Kontakt z liderem projektu

Realizacja


30.11.2016

Projekt zrealizowany. Oddany do użytku.