Nr projektu 335

Przejście dla pieszych na ulicy Podwale (przy skrzyżowaniu z Sikorskiego) i jego "integracja" z istniejącą sygnalizacją świetlną skrzyżowaniu [WBO 2014]

Głosów: 94

Kategoria: droga

Budżet zweryfikowany: 70 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 150 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2014

Uzasadnienie

Aktualnie na skrzyżowaniu funkcjonuje sygnalizacja świetlna organizująca ruch samochodów. Na skrzyżowaniu funkcjonuje także jedno przejście dla pieszych (przez ulicę Sikorskiego). Brakuje natomiast przejścia dla pieszych przez ulicę Podwale. Najbliższa \"przeprawa\" przez ulicę Podwale znajduje się na Pl. Jana Pawła II (przejście podziemne), tj. około 100-150 metrów dalej. W chwili obecnej wiele pieszych na trasie Most Sikorskiego/ul. Sikorskiego - ul. Św. Mikołaja/Ruska \"skraca\" sobie drogę i przechodzi przez ul. Podwale w miejscu nieoznakowanym (tj. gdzieś pomiędzy ul. Sikorskiego a Placem Jana Pawła II), stwarzając tym samym zagrożenie dla siebie jak i innych uczestników drogi.

Obecna sytuacja przypomina trochę sytuację w parku/skwerze w kształcie kwadratu, gdzie ścieżki/chodnik dla pieszych wytyczone są po jego obwodzie, a osoby chcące przedostać się z jednego rogu parku/skweru do drugiego skracają sobie drogę obierając trasę diagonalną i \"wydeptując\" własną ścieżkę. Celem osób obierających drogę diagonalną nie jest, rzecz jasna, wydeptanie trawy, ale sprawę i jak najszybsze przedostanie się z jednego rogu parku do drugiego. W podnoszonym w ramach niniejszego projektu przypadku sytuacja jest analogiczna. Zamiast iść okrężną drogą przez przejście pod Pl. Jana Pawła II, piesi obierają drogę na skróty przez ul. Podwale.

Beneficjentami projektu będą mieszkańcy okolicznych budynków znajdujących się przy ul. Sikorskiego (w tym nowo powstałego budynku Odra Tower, w którym docelowo mieszkać będzie ponad 240 rodzin) oraz pracownicy lokalnych biur. Co istotne, zmiany organizacji sygnalizacji świetlnej po ewentualnym domalowaniu pasów nie zmienią praktycznie w ogóle obecnych cykli świetlnych

Komentarz UMW:

Celowym jest, aby przejście obsługiwało równocześnie oba przystanki tramwajowe usytuowane na wylocie Placu Jana Pawła II w kierunku Mostu Sikorskiego. Szczegóły projektu do ustalenia na etapie realizacji

Lokalizacja

Osiedle Szczepin

Lokalizacja szczegółowa: skrzyżowanie ulic Podwale/Sikorskiego

Kontakt z liderem projektu

Realizacja


30.11.2016

Projekt zrealizowany. Oddany do użytku.