Nr projektu 301

Park Wspólnotowy "Ślężański Mamut" przyjazna przestrzeń dla aktywnego wypoczynku, kultury i edukacji uczestniczącej, współtworzona przez użytkowników [WBO 2014]

Głosów: 5 239

Kategoria: rekreacja

Budżet zweryfikowany: 1 500 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: od 500 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2014

Uzasadnienie

Celem projektu jest stworzenie integracyjnej przestrzeni otwartej, przeznaczonej do wypoczynku, sportu i kultury, stanowiącej jakościowo nową ofertę dla wrocławian - nie tylko mieszkańców przyległych osiedli. Dobrze skomunikowany obszar opracowania (tramwaj, autobus) łączy się z zespołem Parku Grabiszyńskiego, Wzgórza Gajowickiego i ścieżek wzdłuż Ślęzy. Jest widoczny ze szczytu masowo odwiedzanej górki żołnierza i należy do Gminy Wrocław (z koncepcji wyłączono dzierżawy i działkę prywatną).
Obecnie teren silnie kontrastuje z zadbanym prawym brzegiem rzeki. Od lat nie są tu prowadzone prace porządkowe, brakuje ścieżek i dostępu do tras spacerowych na wałach. W zarastających krzewach kryją się wysypiska śmieci, miejsca libacji i pobytu osób bezdomnych. Od roku użytkownikom zagraża też stadko dzików.
Realizacja projektu zmieni tę sytuację przez:
- uporządkowanie terenu,
- wyeksponowanie jego naturalnych walorów, roli Ślęzy w kulturze śląskiej oraz historii miejsca,
- stworzenie przestrzeni do sportu, rekreacji, kultury i edukacji, dającej poczucie bezpieczeństwa w zadbanym, pełnym ludzi otoczeniu.
Park wspólnotowy nie jest konceptem zamkniętym. W morzu traw i ogrodów miejsca atrakcji tworzą układ wyspowy, powiązany ścieżkami z osiedlem i rzeką. Daje to możliwość etapowania prac i przyszłej rozbudowy. Program dla wszystkich zakłada dalsze zaangażowanie mieszkańców - artystów, młodzieży, samorządu.
W centralnej części powstanie konstrukcja do zabaw w kształcie mamuta (w nawiązaniu do znalezisk archeologicznych). Koncepcja parku, opracowana w ramach konsultacji społecznych przez zespół prof. Aliny Drapelli-Hermansdorfer z PWr, zakłada użycie prostych środków do powstania jedynej w swoim rodzaju przestrzeni dla piękna (ESK 2016), rekreacji i kontaktu z przyrodą.

Komentarz UMW:

W ramach projektu należy najpierw opracować dokumentację techniczną wraz z przygotowaniem map do celów projektowych dla całości terenu oraz wykonać etapowanie realizacji. Dopiero wówczas będzie można określić budżet tego przedsięwzięcia i czas jego realizacji. Szczegóły projektu zostaną uzgodnione z liderem na etapie realizacji.

Lokalizacja

Osiedle Oporów

Lokalizacja szczegółowa: Pas nieużytków zielonych między rzeką Ślęzą a ul. Bukowskiego, Obręb Oporów - 40, działki AR_5 144/2 z wył. dzierżaw, AR_6 1/3, AR_6 3/3; cz. AR_6 9/3 z wył. dzierżaw, łącznie 7 ha

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Realizacja


12.12.2018

Projekt zrealizowany. Oddany do użytku.


23.10.2017

Zarząd Zieleni Miejskiej ponowił procedurę wyłonienia wykonawcy / wykonawców parku w wrocławskim Oporowie. Jest to przetarg w trybie europejskim, co oznacza że mogą w nim startować również firmy spoza Polski ( w ramach UE) Termin składania ofert 6.11.2017

Link: http://www.zzm.wroc.pl/pl/przetargi/mamut,245.html


26.09.2017

Informujemy, że drugi przetarg ogłoszony przez Zarząd Zieleni Miejskiej został unieważniony z powodu znacznego przekroczenia budżetu tego projektu. Inwestor dysponował kwotą 1,3 mln PLN na prace budowlane. Tymczasem najtańsza oferta w drugim przetargu opiewała na kwotę ponad 100% przekraczającą budżet tej inwestycji.
http://www.zzm.wroc.pl/userdata/auction/232/150512797062.pdf
Co dalej?
ZZM ogłosi kolejny przetarg w formule przetargu europejskiego z możliwością składania ofert częściowych. Tym razem z nieco mniejszym zakresem, obejmującym budowę Mamuta [urządzenie zabawowe dla dzieci młodzieży ze zjeżdżalniami, ścianką wspinaczkową, linami itp.]; zapewnieniem komunikacji od strony ul. Bukowskiego aż do wałów rzeki Ślęzy; uprzątnięciem terenu parku od ul. Solskiego do wysokości mniej więcej ul. Bukowskiego. Przetarg ma umożliwić realizację zadania przez więcej niż jeden podmiot, co być może da większe szanse na jego rozstrzygnięcie. Pierwotny zakres projektu zostanie zmniejszony o siłownię, rozbudowany plac zabaw oraz ciąg komunikacyjny od ul. Solskiego do okolic ul. Bukowskiego.


22.08.2017

Zarząd Zieleni Miejskiej 17 sierpnia zakończył bez rozstrzygnięcia przetarg na przebudowę zagospodarowania terenu przy ul. Bukowskiego we Wrocławiu w ramach projektu - „PARK WSPÓLNOTOWY ŚLĘŻAŃSKI MAMUT – przyjazna przestrzeń dla aktywnego wypoczynku, kultury i edukacji uczestniczącej, współtworzona przez użytkowników wybranego przez mieszkańców we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim

Do przetargu zgłosiła się tylko jedna firma – ROTOMAT Sp. z o.o. proponując za wykonanie zadania 3.683.757,00 zł brutto. Zaproponowana kwota przewyższyła tą, którą Zarząd Zieleni Miejskiej zamierzał przeznaczyć na inwestycję o ponad 2,3 mln zł brutto.

Podczas postępowania przetargowego pojawiło się wiele pytań od potencjalnych oferentów dotyczących wydłużenia terminu realizacji inwestycji do 2018r. Wychodząc naprzeciw zapytaniom, Zarząd Zieleni Miejskiej podjął decyzję o ponownym rozpisaniu postępowania przetargowego jednak z terminem realizacji prac do II kwartału 2018r. (15 czerwca 2018r.).

- Powtarzamy procedurę przetargową jak najszybciej i mamy nadzieję, że po przedłużeniu terminu realizacji znajdziemy wykonawcę. Mamy świadomość, że inwestycja zostanie zrealizowana w późniejszym terminie, jednakże zaoferowana kwota zdecydowanie przewyższyła budżet jaki wyznaczyliśmy na ten projekt – mówi Monika Pęc Święcicka – zastępca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej

Na etapie przygotowawczym realizacji Parku Wspólnotowego Ślężański Mamut zostały zrealizowane prace projektowe, uzyskano również niezbędne uzgodnienia i wytyczne do realizacji zadania. Najtrudniejszą do usunięcia była kolizja z linią wysokiego napięcia, przebiegającą nad terenem przyszłego parku - firma Tauron musiała ją przebudować, by mieszkańcy mogli tutaj bezpiecznie przebywać. Uporządkowano również skomplikowane kwestie dostępu do gruntów - rozwiązano ponad 30 umów dzierżaw gruntowych - tereny były wcześniej użytkowane przez działkowców.

W ramach inwestycji WBO Ślęzański Mamut, dla której autorem dokumentacji projektowej jest biuro Creoproject Bartosza Żmudy powstanie kompleksowo zagospodarowany teren. W pierwszym etapie planowane jest uporządkowanie i oczyszczenie terenu oraz budowa ścieżek. W centralnej części parku powstanie plac zabaw, z ponad 8 metrowej wysokości konstrukcją w kształcie mamuta. Powstanie także siłownia terenowa (tzw. cross-mut). Dopełnieniem będą siedziska i stojaki na rowery.