Nr projektu 253

Chodniki i przejścia dla pieszych na Swojczycach i Strachocinie (950 m) [WBO 2014]

Głosów: 2 210

Kategoria: droga

Budżet zweryfikowany: 500 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: 150 tys. zł - 500 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2014

Uzasadnienie

Nasz projekt przewiduje budowę 950 m chodnika o szerokości 2 m (z ruchem rowerowym) (250 zł/m2 brutto) i 5 przejść dla pieszych (2 300 zł brutto za przejście). Łączny koszt inwestycji szacujemy na 486 500 zł. Problemem wschodnich obrzeży Wrocławia jest brak chodników i przejść dla pieszych wzdłuż ruchliwych ulic Swojczyckiej i Strachocińskiej, co utrudnia życie okolicznym mieszkańcom i poważnie zagraża ich bezpieczeństwu. W ramach WBO chcielibyśmy wybudować chodniki na następujących odcinkach:
1. Przy Swojczyckiej od stacji Orlen do skrzyżowania z ul. Magellana (260 m chodnika i 5 przejść dla pieszych). Brak chodnika od strony Olimpii Port poważnie utrudnia przemieszczanie się i dostęp do przystanków. Brakuje też przejść dla pieszych w bezpośrednim ich sąsiedztwie oraz przy wjazdach na teren osiedla. To sprawia, że mieszkańcy bloków narażają się na niepotrzebne niebezpieczeństwo, i wymaga przechodzenia przez ulicę w niedozwolonym lub nieoznakowanym miejscu.
2. Od skrzyżowania ul. Swojczyckiej z ul. Chałupniczą do mostu Strachocińskiego (275 m chodnika) i od mostu do wysokości ul. Mikołowskiej (212 m chodnika). Od lat Swojczyce i Strachocin nie mogą doczekać się bezpiecznego połączenia. Budowa chodników na tym odcinku ułatwiłaby mieszkańcom przemieszczanie się między osiedlami. Nasz projekt nie uwzględnia odcinka przebiegającego przez most, ponieważ w najbliższym czasie przewidziany jest remont m. Strachocińskiego.
3. Od przystanku \"Mikołowska\" do przystanku \"Niedziałkowskiego\" (203 m chodnika). Wybudowanie chodnika na tym odcinku nie tylko połączyłoby oba przystanki, ale też ułatwiłoby mieszkańcom okolicznych posesji bezpieczne poruszanie się między nimi.

Komentarz UMW:

Szczegółowy zakres projektu zostanie ustalony na etapie realizacji. W tym terenie jest możliwość wykonania drogi pieszo rowerowej o szerokości ok.. 2,5 m. Propozycja ta została zaakceptowana przez lidera.

Lokalizacja

Osiedle Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Lokalizacja szczegółowa: Swojczyce: Ar_20:11/3; Ar_22:3/1; Ar_29:27,30. Strachocin: Ar_2:2

Kontakt z liderem projektu

Realizacja


30.11.2016

Projekt zrealizowany. Oddany do użytku.