Nr projektu 251

Zielony Tarnogaj - Park przy ulicy Bogedaina [WBO 2014]

Głosów: 885

Kategoria: zieleń miejska

Budżet zweryfikowany: 1 500 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 150 tys. zł

Uzasadnienie

Projekt zakłada przygotowanie parku dla mieszkańców osiedla Tarnogaj na terenie byłego niemieckiego cmentarza przy ulicy Bogedaina. Usytuowanie na działce Tarnogaj, AR_6, 1/5 parku, wobec dostępnej tam infrastruktury (droga dojazdowa, elementy ścieżek po byłym cmentarzu), pozwala na przygotowanie przy niskim nakładzie finansowym terenów zielonych dla mieszkańców. Na terenie Tarnogaju została poczyniona znaczna inwestycja mieszkaniowa, która w 2014 r. zostanie w całości oddana do użytku. Wskazana inwestycja zakłada oddanie 648 mieszkań, do 03.2014 oddano do użytku 520 lokali. Dodatkowo z informacji udostępnionych przez dewelopera poziom sprzedaży mieszkań wynosi 90% dla całej inwestycji. Wg danych z 2007 r. liczba mieszkańców Tarnogaju wynosi 5000, podkreślić należy, że liczba ta uległa zmianie z chwilą oddania w całości wskazanej inwestycji. Wzrost liczby mieszkańców tej dzielnicy nie przekłada się na dostęp do terenów zielonych w obrębie tej części miasta. Na terenie Tarnogaju nie ma usytuowanego żadnego parku. Nie można też wskazać, że rozwiązaniem tego problemu są ogródki działkowe, dostęp do nich w przypadku nowych mieszkańców jest utrudniony. Dodatkowo na terenie dzielnicy nie ma atrakcyjnych miejsc do czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Beneficjentami projektu będą mieszkańcy Tarnogaju, jak i sąsiednich dzielnic/osiedli, bez względu na wiek i płeć. W równej mierze będą to nowi mieszkańcy, jak również osoby ze starej części Tarnogaju. Charakter projektu i nielimitowany dostęp do parku stanowią o atrakcyjności tego przedsięwzięcia. Park dostępny będzie dla mieszkańców przez cały rok, a jego utrzymanie nie wymaga znacznych nakładów fin.

Komentarz UMW:

Projekt można wykonać bez oświetlenia; dokładny zakres projektu do ustalenia na etapie realizacji. W wyniku weryfikacji urealniono budżet prozedsięwziecia.

Lokalizacja

Osiedle Tarnogaj

Lokalizacja szczegółowa: ul. Bogedaina, Tarnogaj, AR_6, 1/5