Nr projektu 234

Grobowiec i pomnik dziecka nienarodzonego [WBO 2014]

Głosów: 376

Kategoria: inne

Budżet zweryfikowany: 100 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 150 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2014

Uzasadnienie

Projekt dotyczy budowy grobowca i pomnika nagrobnego dla dzieci zmarłych przedwcześnie.
Podobne inicjatywy zostały już zrealizowane w kilku miastach Polski, we Wrocławiu takiego miejsca wciąż brakuje.
Gdy umiera dziecko rodzina przeżywa żałobę czując jednocześnie, że to dzieci zgodnie z porządkiem natury powinny żegnać odchodzących w późnej starości rodziców, a nie odwrotnie. Kiedy jednak umiera dziecko nienarodzone, często staje się to tematem tabu. Rodzice w samotności przeżywający swoją tragedię nie wiedzą o tym, że mają prawo pochować dziecko. Naszymi działaniami pragniemy docierać do świadomości całego wrocławskiego społeczeństwa z prawdą, że dzieci w łonie matki mają prawo do godnego pochówku na cmentarzu, nawet, jeśli umierają przed narodzeniem. Pomysł został pozytywnie zaopiniowany przez lekarzy położników z wrocławskich szpitali oraz urzędników miejskich. Duża część rodziców, będąc w szoku po przebytej traumie utraty dziecka, nie odbiera jego szczątków ze szpitala. Pragniemy, aby każde dziecko zmarłe przedwcześnie zostało godnie pochowane na cmentarzu. Kilka razy w roku odbywać się będą pogrzeby. Rodzice będą wiedzieli, gdzie znajduje się grób ich zmarłego przedwcześnie dziecka. Pragniemy, aby pomnik dziecka nienarodzonego miał także wymiar symboliczny, dla tych rodziców, którym nie było dane pochować własnego dziecka. Kwaterę wyznaczono na komunalnym cmentarzu na Osobowicach.
Statystyki podają, że w ciągu roku we wrocławskich szpitalach zdarza się 800-1150 martwych porodów i poronień to, co stanowi 8-12% wszystkich. Beneficjentami projektu będą całe rodziny, a więc zwielokrotniona liczba podana w statystykach.

Komentarz UMW:

Z wyjaśnień otrzymanych od lidera projektu wynika, że przedmiotem wniosku nie jest pomnik w znaczeniu ustawy o pomnikach, a grobowiec wraz z płytą nagrobną. W wyniku weryfikacji urealniono budżet przedsięwzięcia.

Lokalizacja

Osiedle Karłowice-Różanka

Lokalizacja szczegółowa: Cmentarz Komunalny Osobowice, Wrocław, ul. Osobowicka 59

Kontakt z liderem projektu

Realizacja


30.11.2016

Projekt zrealizowany. Oddany do użytku.