Nr projektu 167

Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Wietrzną a ul. Róży Wiatrów (przedłużenie ul. Wieczornej), umożliwiającego korzystanie społeczności lokalnej z boiska ZSP nr 16. [WBO 2014]

Głosów: 1 289

Kategoria: droga

Budżet zweryfikowany: 145 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 150 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2014

Uzasadnienie

Projekt obejmuje dwa punkty i zadania do wykonania:
1. budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz wiodących od niego 2 dojść do bramek prowadzących na szkolne boisko,
2. uporządkowanie terenu przed budynkiem przy ul. Róży Wiatrów 26a.
Ad. 1 Wybudowanie ciągu umożliwi społeczności lokalnej korzystanie z boiska szkolnego poza godzinami pracy ZSP nr 16. Dyrekcja placówki otworzy bramki wiodące na boisko od strony ciągu. Obecnie mieszkańcy osiedla, zwłaszcza dzieci i młodzież, nie mogą z niego korzystać w dni wolne od szkoły. Prowokuje niebezpieczne zachowania ? przechodzenie na teren placówki skutkuje uszczerbkiem na zdrowiu (łamanie kończyn).
Budowa ciągu umożliwi w pełni bezpieczną drogę do szkoły uczniom idącym od strony ul. Skarbowców. Obecnie korzystają z drogi którą wyjeżdżają auta ze szkolnego parkingu - droga nie ma wyznaczonego pasa dla pieszych. Otwarta bramka od strony ciągu w sposób realny zwiększy bezpieczeństwo, dzieci będą szły chodnikiem, bez narażenia na kontakt z pojazdami. Obecnie do ZSP 16 uczęszczają dzieci szkolne z kl. I ? III. Liczba uczniów, którzy samodzielnie przychodzą i wracają ciągle rośnie, dlatego ważne jest zapewnienie im bezpieczeństwa.
Ad. 2 Budowa ciągu jest okazją do uporządkowania placu przy ul. Róży Wiatrów 26a. Teren ten jest naturalnym jego przedłużeniem, sąsiaduje z płotem boiska - utwardzenie go kostką brukową ułatwi dojście do boiska od strony ul. Róży Wiatrów oraz do miejskiego placu zabaw. Inwestycja byłaby kompleksowym rozwiązaniem dla tego terenu. Beneficjenci projektu: dzieci i rodzice uczniów ZSP 16, dzieci i młodzież z osiedla, rodziny z małymi dziećmi korzystające z miejskiego placu zabaw, dorośli ze społeczności lokalnej.

Komentarz UMW:


Lokalizacja

Osiedle Krzyki-Partynice

Lokalizacja szczegółowa: Adres działki: ul. Róży Wiatrów: 44, 42, 22, 22a, 24, 26, 26a Numery geodezyjne działki: 36/5, 37/3, 38/6, 38/7, 38/5, 37/2, 37/1, 36/3, 46/4, 38/9, 45/1, 44/2, 40

Kontakt z liderem projektu

Realizacja


28.11.2016

Projekt zrealizowany. Oddany do użytku.