Nr projektu 129

Progi zwalniające na ul. Paryskiej, Zakrzów, Psie Pole-Zawidawie [WBO 2014]

Głosów: 130

Kategoria: droga

Budżet zweryfikowany: 20 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 150 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2014

Uzasadnienie

Progi zwalniające na ul. Paryskiej są niezbędne do ograniczenia prędkości i podniesienia bezpieczeństwa pieszych i kierowców. Część ulicy (od skrzyżowania z ul. Liońską do ulicy Stoczniowej) jest pozbawiona chodników, a przez to staje się szczególnie niebezpieczna dla pieszych.
Ulica Paryska jest naturalnym łącznikiem między ul. Zatorska a Stoczniową i dalszymi ulicami na Starym Zakrzowie. Stąd wzmożony ruch samochodowy, osób wyjeżdżających z osiedla do centrum Wrocławia ( i powracających). Ulicą tą też niejednokrotnie przejeżdżają samochody z miejscowości spoza Wrocławia, z okolic Łoziny, Trzebnicy.
Jednocześnie ulicą Paryską, szczególnie w godzinach rannych, południowych i około 16, przemieszcza się wielu pieszych z pętli autobusowej przy ulicy Królewskiej. Idą nią również dzieci ze Starego Zakrzowa do (ze) szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Wilanowskiej.
Brak chodników wzdłuż części ulicy, wzmożony ruch samochodowy i pieszy powoduje zwiększone zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników ulicy.
Dlatego zasadne jest zamontowanie trzech progów zwalniających.
Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą mieszkańcy ulicy Paryskiej ale również mieszkańcy Zakrzowa, którzy korzystają z przejścia ulicą Paryską do/ze swoich miejsc zamieszkania.

Komentarz UMW:

Ilość progów zostanie ustalona na etapie wykonywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedle Psie Pole-Zawidawie

Lokalizacja szczegółowa: Zakrzów, Psie Pole-Zawidawie

Kontakt z liderem projektu

Realizacja


28.11.2016

Projekt zrealizowany. Oddany do użytku.