Głosowanie WBO 2019

Głosowanie na projekty WBO 2019 zostało zakończone.