Wsparcie dla przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać [WIDEO]

Na duże zwolnienie z podatku od nieruchomości mogą liczyć wrocławscy przedsiębiorcy, którzy zamierzają rozwijać na terenie miasta swoją działalność.


Wrocław oferuje ulgi i zwolnienia z podatku od nieruchomości. Pakiet pomocy przeznaczony jest dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje oraz rozpoczynających działalność gospodarczą.

Warunki ogólne:

  • złożenie wniosku przed rozpoczęciem prac nad realizacją nowej inwestycji,
  • poniesienie nakładów na nową inwestycję zlokalizowaną na terenie Wrocławia,
  • utrzymanie inwestycji:

         przez okres 3 lat - w przypadku małych i średnich przedsiębiorców

         przez okres 5 lat – w przypadku dużych przedsiębiorców

  • wniesienie udziału własnego w wysokości min. 25% kosztów kwalifikowanych.

Zwolnienia dla inwestorów

Zwolnienie dla rozpoczynających działalność gospodarczą

Kontakt w sprawie pakietów pomocy dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje oraz rozpoczynających działalność gospodarczą. :

Urząd Miejski Wrocławia, Zespół Pomocy Publicznej, ul. Kotlarska 41, 50-151 Wrocław

tel. 71 777 89 17, 89 86, 75 40, 70 76

Dlaczego Wrocław wspiera przedsiębiorców?

- W nowym okresie programowania pomocy na lata 2014-2020 proponujemy nowe, bardziej atrakcyjne warunki uzyskania zwolnień z podatku od nieruchomości mówi Marcin Kieżyński, Dyrektor Wydziału Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego Wrocławia. – Najbardziej zależy nam na wsparciu działań mających na celu tworzenie miejsc pracy, rozwój przedsiębiorczości i prowadzenie aktywnej polityki osłonowej na rynku pracy. Dlatego też, szczególne udogodnienia dotyczą w głównie mikro i małych przedsiębiorców rozpoczynających swoją działalność, oraz przede wszystkim małych i średnich wdrażających nowe technologie, funkcjonujących w obrębie parków przemysłowych i technologicznych oraz specjalnych stref ekonomicznych, a także tych, którzy zamierzają utworzyć nowe miejsca pracy. Jest to stały element strategii wspierania innowacyjności i rozwoju przedsiębiorczości w naszym mieście.

Łatwiej o ulgę

Mali i mikroprzedsiębiorcy, którym zależy na uzyskaniu ulg w podatku od nieruchomości, kiedy rozpoczynają swoją działalność, nie mogą zalegać z zapłatą zobowiązań podatkowych oraz innych opłat stanowiących dochód Gminy Wrocław, powinni posiadać siedzibę na terenie Wrocławia oraz utrzymać prowadzenie działalności przez cały okres trwania zwolnienia, który obecnie został wydłużony z 3 do 5 lat.

Oferta zakłada również poprawę warunków uzyskania zwolnienia przez przedsiębiorców, inwestujących na terenie Wrocławia. Jest  to możliwe dzięki obniżeniu o połowę progu zainwestowanych środków przy przystąpieniu do programu. Mały przedsiębiorca inwestując 600 tys. zł otrzyma zwolnienie od podatku na rok, w za każde dodatkowe zainwestowane 50 tys. zł wydłuży ten okres o kolejny miesiąc. Z kolei średni a firma, aby uzyskać rok zwolnienia podatkowego musi zainwestować  1,8 mln zł. Odpowiednio za każde dodatkowe  150 tys. zł, będzie miała następny miesiąc ulgi podatkowej. Jest również obniżenie progu dla dużych przedsiębiorców z 6 mln zł do 4,2 mln zł za rok zwolnienia. Za każde dodatkowe 350 tys. zł przewidziano tu kolejny miesiąc zwolnienia.

W celu wspierania budowy ogólnodostępnych parkingów miasto obniżyło o połowę próg uzyskania zwolnienia z podatku na 15 lat, jeśli firma zechce zainwestować co najmniej 5 mln zł w budowę obiektu służącego do świadczenia usług parkingowych.

Wsparcie dla innowacyjnych

Na dodatkowe korzyści mogą również liczyć właściciele firm prowadzących działalność gospodarczą  w obrębie parków przemysłowych, parków technologicznych oraz specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych na terenie Wrocławia.

- Dla wspierania dalszego rozwoju parków oraz stref oferujemy wydłużenie zwolnienia podatkowego przy zakupie lub wybudowaniu nowych obiektów na ich terenie z 3 do 5 lat – mówi Marcin Kieżyński. - W przypadku modernizacji istniejących budynków obniżamy progi przystąpienia do programu o połowę , czyli za każde zainwestowane 50 tys. zł w modernizację budynku w związku z nową inwestycją będzie można zwolnić z podatku od nieruchomości 50 mkw. na 3 lata.

Szczególne udogodnienia dotyczą także przedsiębiorców innowacyjnych, którzy wdrażają nowe technologie oraz firm, które prowadzą działalność badawczo – rozwojową, realizujących nowe inwestycje na terenie Wrocławia.

W ramach programu zwalnia się powierzchnię przeznaczoną na działalność badawczo-rozwojową – za każde zainwestowane 5 tys. zwolnieniu podlega 50 mkw. budynków. Jeśli takie przedsiębiorstwo zainwestuje do 2 mln zł, może liczyć na zwolnienie podatkowe przez 5 lat. Gdy inwestycja wyniesie od 2 do 6 mln zł, okres ten wydłuży się do 10 lat, natomiast jeśli nakłady będą wyższe to do 15 lat.

Liczą się nowe miejsca pracy

W ramach pomocy regionalnej zyskują również przedsiębiorcy tworzący nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Wrocławia. W tym wypadku zatrudnienie jednego pracownika pozwoli na podniesienie wielkości powierzchni zwalnianej z podatku od nieruchomości z 40 do 60 mkw. Jednocześnie obniżone zostają progi przystąpienia do programu. Zamiast 5 zatrudnionych osób już przy 2 osobach można otrzymać roczne zwolnienie. Każda kolejna zatrudniona osoba wydłuża okres zwolnienia o pół roku do maksymalnie 3 lat. Budżet planowanej na ten cel pomocy został podniesiony z 15 do 50 mln zł.

W latach 2006-2013 łączny budżet na zwolnienia z podatku od nieruchomości wynosił początkowo 54 mln, jednak już w trakcie udzielania pomocy został podniesiony do 94 mln zł. Obecnie wrocławscy przedsiębiorcy mogą wykorzystać pomoc na zwolnienia z podatku od nieruchomości w latach 2014-2020 – w łącznej kwocie 260 mln zł.

Skorzysta więcej przedsiębiorców

 - Najważniejsze jest to, że teraz więcej przedsiębiorców będzie mogło skorzystać z proponowanych udogodnień – twierdzi Marcin Kieżyński. – Będzie to możliwe dzięki łatwiejszym warunkom przystąpienia do oferowanych programów i bardziej korzystne dla nich, dzięki dłuższym okresom korzystania z pomocy. Liczymy na to, że przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z proponowanych ulg już od grudnia tego roku.

Aby skorzystać z pomocy, należy złożyć wniosek przed rozpoczęciem prac związanych z nową inwestycją. Wniosek musi zawierać podstawowe dane o inwestycji i inwestorze oraz wskazywać program pomocowy, do którego się aplikuje. Warunkiem skorzystania z pomocy jest udział środków własnych nie niższy niż 25 proc. Nowa inwestycja musi zostać utrzymana w okresie od 3 do 5 lat od dnia zakończenia jej realizacji.

Zobacz serwis specjalny zwolnień z podatku >>Zgłoś uwagę