Zwolnienia z podatku od nieruchomości na sport i rekreację

Nowy wrocławski program pomocowy przewidujący zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Wrocławia, inwestujących w rozwój infrastruktury sportowej i wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej.

 • Zwolnienia z podatku od nieruchomości na sport i rekreację

  Zwolnienia z podatku od nieruchomości na sport i rekreację


Pomoc dotyczy powszechnie dostępnych obiektów sportowych oraz zaplecza rekreacyjnego o wielofunkcyjnym charakterze, oferujących w szczególności usługi sportowe i rekreacyjne, z wyjątkiem parków rozrywki i obiektów świadczących usługi hotelowe.

Przedmiot zwolnienia

Pomoc udzielana będzie w ramach:

I. pomocy inwestycyjnej:

 • zrealizowanie nowej inwestycji (wybudowanie budynku lub budowli lub ich zakup na rynku pierwotnym)
 • modernizacja  budynków/ budowli lub ich części (poniesienie nakładów w wysokości min. 5 tys. zł)

II. pomocy operacyjnej na:

 • szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportu prowadzonego przez wykwalifikowanego trenera lub instruktora sportu
 • wykorzystanie infrastruktury sportowej na cele związane z organizacją 10. edycji igrzysk World Games 2017

Warunki ogólne

 • złożenie wniosku Prezydentowi Wrocławia za pośrednictwem Biura Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, przed rozpoczęciem inwestycji lub realizacji wskazanych przedsięwzięć
 • poniesienie nakładów inwestycyjnych (pomoc inwestycyjna) lub kosztów bieżącej działalności (pomoc operacyjna)

 

Okres zwolnienia  – konkretnej inwestycji

15 lat:

 • baseny odkryte/kąpieliska,
 • lodowiska
 • boiska o nawierzchni sztucznej bądź naturalnej
 • strzelnice sportowe
 • przystanie rzeczne

10 lat:

 • baseny kryte
 • hale sportowe przeznaczone do gier zespołowych
 • korty tenisowe odkryte
 • parki linowe

6 lat:

 • korty tenisowe kryte
 • ścianki wspinaczkowe plenerowe
 • infrastruktura wykorzystywana do sportów wodnych

3 lata:

 • hale sportowe do uprawiania sportów indywidualnych
 • siłownie

3 lata:

 • poniesienie nakładów w wysokości co najmniej 10 tys. zł na wybudowanie budynku lub budowli i jej wykorzystanie na cele związane z organizacją igrzysk World Games 2017.

Inwestycja

Firma A zamierza wybudować krytą pływalnie

 • koszt budowy – 18 mln zł
 • powierzchnia użytkowa – 3 800 m2
 • wartość budowli (parking, chodniki, przyłącza) – 2 mln zł

Oszczędności:

pełne zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres 10 lat pozwoli zaoszczędzić firmie nawet do 1,3 mln zł

 

Pomoc inwestycyjna (modernizacja) - okres zwolnienia

W przypadku modernizacji istniejącej infrastruktury sportowej zwalnia się zmodernizowane budowle lub 50 m2 powierzchni użytkowej budynku za każde zainwestowane 5 tys. zł:

 • na okres 1 roku - jeśli wartość inwestycji jest mniejsza lub równa 50 tys. złotych,
 • na okres 3 lat – jeśli wartość inwestycji przekracza 50 tys. złotych.

Modernizacja

Przedsiębiorca B przebudował stare magazyny na korty do gry w squasha.

 • koszt modernizacji : 300 tys. zł
 • powierzchnia użytkowa hal: 2 500 m2

Oszczędności:

przedsiębiorca zyskał zwolnienie podatkowe obejmujące całą powierzchnię użytkową na okres 3 lat. Obniżyło to koszty działalności o kwotę ok. 170 tys. zł.

 

Pomoc operacyjna – okres zwolnienia

W przypadku szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie sportu

 • przez cały okres prowadzenia takiej działalności,

W przypadku organizacji zawodów w ramach igrzysk World Games 2017 zwalnia się:

 • przez okres wykorzystania infrastruktury na cele związane z organizacją  igrzysk World Games 2017.

 

Pomoc operacyjna – przykład

Przedsiębiorca C zamierza rozszerzyć prowadzoną przez siebie  działalność poprzez organizację treningów dla dzieci w zakresie doszkalania umiejętności gry w tenisa ziemnego. Zajęcia będą prowadzone w zadaszonej hali, która w 50% wymiaru czasowego będzie wynajmowana na rzecz osób trzecich.

Zajęcia generują koszty średnio w wysokości 6 tys. zł miesięcznie.

Oszczędności:

Uzyska zwolnienie z podatku odpowiedniej części powierzchni posiadanego budynku. Przy założeniu, że powierzchnia użytkowa hali tenisowej wynosi 1 300 m2, przedsiębiorca uzyska zwolnienie z podatku w wysokości 14 tys. rocznie.

Zobacz serwis specjalny zwolnień z podatku >>Zgłoś uwagę