Zmiany w ruchu od 5 kwietnia [LISTA]

Od 5 kwietnia wystąpią zmiany w organizacji ruchu w kilku punktach miasta. Zobacz listę zmian.


Maślicka - zamknięcie sięgacza

Od 5 kwietnia wyłączony z ruchu zostanie sięgacz ulicy Maślickiej dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej przez Jaśnik Development.

Prace potrwają ok. dwóch tygodni. 

Księcia Witolda - zamknięcie jezdni

Od 8 kwietnia wyłączony z ruchu zostanie odcinek od Pomorskiej do Zyndrama z Maszkowic.

Powodem zmian jest rozpoczęcie prac przy zabudowie wielorodzinnej na wysokości nr 25 przez BPI Wrocław. Inwestycja przewiduje przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego, jezdni, chodników oraz budowę elementów małej architektury.

Inwestor deklaruje zakończenie prac do 31 grudnia br. 

Przemiłowska - zamknięcie jezdni

Od 10 do 13 kwietnia zamknięta będzie jezdnia na wysokości nr 17. Powodem utrudnień będzie budowa przyłącza wodociągowego dla podmiotu prywatnego.  

pl. Nankiera i Uniwersytecka - zakaz postoju

Na 11 kwietnia we wspomnianych lokalizacjach zaplanowano renowację oznakowania poziomego.

Na czas niezbędny do wykonania prac na placu Nankiera i ulicy Uniwersyteckiej obowiązuje zakaz parkowania. Pojazdy zaparkowane mimo zakazu zostaną odholowane na koszt właściciela.Zgłoś uwagę