Zmiany w Regulaminie konkursu 9.2.2 - ZIT WrOF

Informujemy o zmianach z dokumentacji konkursowej konkursu z Działania 9.2. - Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych (typ A i C). Zmianie uległy zapisy zawarte w Ogłoszeniu o konkursie, w Regulaminie Konkursu oraz w załącznikach: nr 5 (wzór wniosku o dofinansowanie), nr 6-8 (wzory umów) i nr 11 (informacje dot. uzyskania kwalifikacji). Dodatkowo wprowadzony został nowy załącznik nr 23 (Wytyczne z 18.03.2015 r.).


Poniżej załaczona została pełna, aktualna dokumentacja konkursowa:

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin Konkursu

Informacja o wprowadzonych zmianach

Załączniki Zgłoś uwagę