Zmiany w parkowaniu przy NFM

Od soboty 5 września zacznie działać parking na 660 aut przy Narodowym Forum Muzyki. Z tego powodu wprowadone zostaną zmiany w zasadach parkowania na Podwalu. ul. św. Antoniego, Kościuszki i Włodkowica. Zobacz, co się zmieni.


Piesi nie będą musieli się już przeciskać między samochodami stojącymi na chodniku wzdłuż fosy na Podwalu od ul. Krupniczej do pl. Orląt Lwowskich. Od 6 września kierowcy - zamiast parkować na tym odcinku skośnie - będą musieli parkować równolegle.

 – Takie rozwiązanie zastosowaliśmy po remoncie Podwala na odcinku od Świdnickiej do ul. Sądowej po stronie południowej. Piesi zyskali dodatkowych kilkadziesiąt centymetrów, a kierowcy zachowali miejsca do postoju. Sprawdziło się, więc postanowiliśmy je zastosować w innym miejscu – wyjaśnia Elwira Nowak, zastępca dyrektora Wydziału Inżynierii Miejskiej w UM.

Wykorzystując pojawienie się nowych miejsc parkingowych, urzędnicy postanowili wprowadzić zakazy parkowania na chodniku na Podwalu po stronie sądu (od Sądowej do Łąkowej) i Kościuszki (od Bałuckiego do pl. Kościuszki). W pierwszym przypadku zachowane zostaną dwa miejsca dla sądu i jedna koperta dla osób niepełnosprawnych. Wśród wrocławian te miejsca były znane z tego, że problem z minięciem miały osoby idące w dwóch różnych kierunkach.

Od niedzieli ograniczone zostanie parkowanie na ul. Włodkowica. Od skrzyżowania z ul. Krupniczą kierowcy stracą tu osiem miejsc parkingowych. To efekt tego, że w tym obszarze restauratorzy coraz chętniej decydują się na ogródki letnie, a po remoncie Krupniczej ulica pełni funkcję dojazdu do posesji i dostaw towarów, a nie skrótu dla kierowców, jak było to wcześniej.

Wygodniej dla rowerzystów

Na otwarciu nowego parkingu dla kierowców przy NFM zyskają też cykliści. Wprowadzony zostanie zakaz parkowania po południowej stronie ul. św. Antoniego. – W ten sposób chcemy dać przestrzeń rowerzystom na jazdę pod prąd. Wielokrotnie postulowali o takie ułatwienie, my z tym pomysłem się zgadzaliśmy, ale czekaliśmy na to, aż będziemy mogli dać kierowcą, jakąś alternatywę w zaparkowaniu aut – mówi Elwira Nowak.

W projektowaniu zmian uczestniczył oficer pieszy Wrocławia Tomasz Stefanicki, którego zdaniem to ruch w dobrym kierunku. – W przepisach minimalną szerokość chodnika, pozwalającą bezpiecznie poruszać osobom na wózkach czy z małymi dziećmi, określa się na dwa metry. Chodniki niespełniające tego standardu traktowane są jako bariery architektoniczne – przekonuje. Dodaje, że dając kierowcom wygodną alternatywę w postaci parkingu podziemnego, udało się je zlikwidować.

Kolejnym etapem zmian będzie uspokojenie ruchu i uporządkowanie parkowania w obrębie ulic Kościuszki, Sądowej, Podwala i Łąkowej.

Zmiany w parkowaniu

Od 6 września będą obowiązywały następujące zmiany w organizacji ruchu na ulicach w sąsiedztwie pl. Muzealnego:

  1. ul. Podwale od placu Orląt Lwowskich do ul. Sądowej przy Fosie Miejskiej - zmiana parkowania ze skośnego na równoległe - poszerzenie przestrzeni dla pieszych, poprawa warunków ruchu pieszego;
  2. ul. Podwale od Sądowej do Muzealnej przy sądzie – wprowadzenie zakazu parkowania na chodniku - uwolnienie chodnika z aut, poprawa warunków ruchu pieszego;
  3. ul. Kościuszki od placu Kościuszki  do ul. Łąkowej - wprowadzenie zakazu parkowania na chodniku - uwolnienie chodnika z aut, poprawa warunków ruchu pieszego;
  4. ul. św. Antoniego -wprowadzenie zakazu parkowania po południowej stronie ulicy celem wprowadzenia oczekiwanej od kilku lat  jazdy pod prąd rowerzystom;
  5. ul. Włodkowica – wprowadzenie zakazu parkowania na początkowym odcinku ulicy -  poprawa estetyki ulicy i warunków ruchu pieszego oraz warunków funkcjonowania ogródków letnich w bezpośrednim sąsiedztwie NFM.
Zgłoś uwagę