Zmiany w organizacji ruchu: Witolda, Młodych Techników, pl. Muzealny

W najbliższych dniach wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu kołowego:

Ul. ks. Witolda

Od 5 października (poniedziałek) do 10 listopada zamknięty zostanie wjazd w ul. ks. Witolda od strony ul. Dmowskiego. Dojazd do posesji na ks. Witolda możliwy będzie od ul. Jagiełly. Prace na zamkniętym odcinku ulic będzie wykonywać firma Fortum - odbywać się tam będzie budowa przyłącza ciepłowniczego do budynków przy ul. ks. Witolda.

Ul. Młodych Techników

Zakaz parkowania w dniu 6 października (wtorek) na Młodych Techników od Kruszwickiej do Legnickiej. Powodem zmiany będą prace związane z malowaniem oznakowania poziomego w ramach inwestycji realizowanej w ciągu ulicy Legnickiej - budowa ścieżki rowerowej od Rybackiej do poznańskiej. Znaki B - 36 z datą obowiązywania zakazu są już wyniesione w terenie.

plac Muzealny, Łąkowa i Świebodzka

Dla potrzeb wykonania oznakowania poziomego i zmiany sposobu parkowania w dniu 7 października (środa) obowiązuje zakaz parkowania na odcinku: pl. Muzealny przy szkole między Świebodzką a Kościuszki oraz na ulicy Łąkowej od Druckiego - Lubeckiego do Kościuszki.

W dniu 8 października (czwartek) zakaz parkowania obowiązuje na ulicy Łąkowej na odcinku od Podwala do Druckiego - Lubeckiego oraz na ulicy Świebodzkiej przy szkole

Zgłoś uwagę