Zmiany w naborach ZIT WrOF w ramach działania 9.1 i 8.4


„Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy informuje o planowanej zmianie regulaminów konkursów:
-                    konkursy w ramach Działania 9.1 na kompleksowe projekty OPS i PCPR nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-008/15, RPDS.09.01.02-IP.02-02-009/15, RPDS.09.01.03-IP.02-02-010/15, RPDS.09.01.04-IP.02-02-011/15;
-                    konkursy  w ramach Działania 8.4 nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-017/15, RPDS.08.04.02-IP.02-02-018/15, RPDS.08.04.03-IP.02-02-019/15, RPDS.08.04.04-IP.02-02-020/15.
 
Zmiana dotyczy formy przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie. Wnioski będą mogły być składane zarówno za pomocą generatora wniosków w systemie SNOW jak również za pomocą dedykowanego formularza Excel.
Szczegóły zostaną przedstawione w zaktualizowanym Regulaminie konkursu.
Wraz z aktualizacją Regulaminu konkursu zostanie udostępnione nowe narzędzie przygotowania wniosku.
 
Przewidywany termin zamieszczenia zmienionych regulaminów na stronach internetowych IOK:
-        dla Działania 9.1 – do 19 lutego 2016 r.,
-        dla Działania 8.4 – do 29 lutego 2016 r.”Zgłoś uwagę