Zmiana organizacji ruchu na Księżu Małym

Dotyczy to dwóch skrzyżowań


Od 11 października zmieni się organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulicy Opolskiej i Katowickiej i Opolskiej z Tarnogórską. Zmiana polegać będzie na odwróceniu kierunków ruchu na ulicach Tarnogórskiej - pełniącej obecnie rolę drogi wjazdowej na osiedle, oraz ulicy Katowickiej - obecnie jest to droga wyjazdowa z osiedla.
Z uwagi na trudności z wyjazdem z osiedla przez ulicę Katowicką, wynikających z konieczności włączenia się do ruchu na ulicy Opolskiej, od 11 października wyjazd z osiedla będzie się odbywał ulicą Tarnogórską (skrzyżowanie osygnalizowane). Wjazd na osiedle będzie się odbywał ulicą Katowicką (skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej).
Odwrócenie kierunków ruchu na ulicach Tarnogórskiej i Katowickiej poskutkuje zmianami kierunków ruchu na pozostałych ulicach na osiedlu, tak aby możliwe było płynne przemieszczanie się jego mieszkańców.
O poprawę sytuacji związanej z wyjazdem z osiedla wnioskowała rada osiedla, zmiana zostanie wprowadzona na polecenie zarządzającego ruchem - Wydziału Inżynierii Miejskiej UM Wrocławia.


Zgłoś uwagę