Zmiana sposobu składania wniosków o dofinansowanie oraz wydłużenie naborów wniosków w ramach działań 1.2 A,1.2 B i 1.4 A.


Terminy, do których zostały przedłużone nabory wniosków do dofinansowanie:

Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa:

  • Schemat 1.2.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R - ZIT WrOF - nabór wydłużony do 21.12.2015r.
  • Schemat 1.2.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw - ZIT WrOF - nabór wydłużony do 21.12.2015r.

Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw:

  • Schemat 1.4.2 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP - ZIT WrOF - nabór wydłużony do 21.12.2015r.

 Zgłoś uwagę