Zmarł profesor Zbigniew Osiński, twórca Instytutu Grotowskiego

1 stycznia zmarł jeden z najwybitniejszych polskich teatrologów, specjalizujący się m.in. w twórczości Jerzego Grotowskiego. Dyrektor artystyczny i naukowy Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych (obecnie Instytut im. Jerzego Grotowskiego).

  • instytut grotowskiego

    Profesor Zbigniew Osiński/fot. ze strony Instytutu im. Jerzego Grotowskiego


Profesor Zbigniew Osiński od urodzenia związany był z Poznaniem, tam też ukończył polonistykę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Jeszcze na studiach poznał Jerzego Grotowskiego i zafascynowała go działalność teoretyka teatru i twórcy metody aktorskiej. Profesor Osiński poświęcił Jerzemu Grotowskiemu wiele rozpraw, m.in. „Laboratorium Grotowskiego” (1978), „Grotowski i jego Laboratorium” (1980), „Grotowski wytycza trasy” (1993), „Teatr 13 Rzędów i Teatr laboratorium 13 Rzędów” (1997), „Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty” (1998). Dziełem największym było jednak stworzenie programu naukowego Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych we Wrocławiu (obecnie Instytutu im. Jerzego Grotowskiego). Profesor Zbigniew Osiński kierował pracami ośrodka przez czternaście lat (1990-2004).  

Obok twórczości Jerzego Grotowskiego profesora zajmowała także działalność m.in. Konrada Swinarskiego, Juliusza Osterwy, pisał o Teatrze Ósmego Dnia, „Gardzienicach”.

Zgłoś uwagę