Nabór na kandydatów na ekspertów

Nabór na kandydatów na ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) w dziedzinach: edukacja, adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw.


Informujemy, że Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłosiła nabór na kandydatów na ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) w dziedzinach:

1)       Edukacja,

2)       Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw.

Pełna treść ogłoszenia o naborze wraz z dokumentami jest dostępna na stronie IZ RPO WD 2014-2020:

http://rpo.dolnyslask.pl/index.php?id=1305&tx_ttnews[tt_news]=2092&cHash=5f6613b606c7e82b3a83ac52062ba771.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Oceny Projektów EFS z Wydziału Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, pod numerami telefonów: 71 776-96-03, 71 776-96-17.Zgłoś uwagę