Drogowcy gotowi do Akcji Zima - kto odpowiada za odśnieżanie dróg?

Prognozy pogody jednoznacznie wskazują, że pora rozpocząć sezon zimowy na wrocławskich drogach. Mówią o tym również zawarte umowy z wykonawcami. 1 listopada rozpoczyna się we Wrocławiu zimowe utrzymanie dróg. Potrwa do  31 marca 2020 r.

  • fot.Ekosystem


Zimowym oczyszczaniem we Wrocławiu objęte jest 1119 km dróg, w tym w standardzie II podwyższonym (drogi krajowe nr 5, 94 i 98) – 101 km i w standardzie II – 1018 km.

Utrzymaniem zimowym w standardzie II podwyższonym objęte są drogi krajowe: nr 5, nr 94 oraz nr 98:

  • przebieg drogi krajowej nr 5: ul. Sułowska, ul. Żmigrodzka od Sułowskiej do ul.  Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego, most „Milenijny”, ul. Milenijna, ul. Na Ostatnim Groszu, Estakada Gądowianka, ul. Klecińska,  al. gen. Józefa Hallera, ul. Powstańców Śląskich  od al. gen. Józefa Hallera  do al. Karkonoskiej, al. Karkonoska,
  • przebieg drogi krajowej nr 94: ul. Średzka, mosty „Średzkie”, ul.  Kosmonautów,  ul. Lotnicza, ul. Na Ostatnim Groszu*, Estakada Gądowianka* ul. Klecińska*, al. gen. Józefa Hallera*, al. Wiśniowa,  al. Armii Krajowej, ul. Krakowska, ul. Opolska,
  • przebieg drogi krajowej nr 98: ul. Wyścigowa, ul. Ślężna, ul. Dyrekcyjna, ul. Kazimierza Pułaskiego, pl. Walerego Wróblewskiego, pl. Społeczny, most „Grunwaldzki”, pl. Grunwaldzki, al. Jana Kochanowskiego, mosty „Jagiellońskie”, al. Aleksandra Brucknera, ul. Bolesława Krzywoustego, al. Jana III Sobieskiego. 

ul. Na Ostatnim Groszu*, Estakada Gądowianka* ul. Klecińska*, al. gen. Józefa Hallera*przebieg drogi nr 94 w przebiegu drogi nr 5. 

Utrzymaniem zimowym w II standardzie objęto drogi o strategicznym znaczeniu dla aglomeracji miejskiej Wrocławia, tj.:

  • drogi wojewódzkie,
  • drogi powiatowe,
  • drogi gminne, po których prowadzona jest komunikacja zbiorowa i o znaczącej roli komunikacyjnej  na  obszarze  dzielnicy  lub  osiedla, a  także stanowiące dojazd do ważnych obiektów użyteczności publicznej. 

Ponadto zimowym utrzymaniem objęte są obiekty:

1. Chodniki i ciągi pieszo-rowerowe: 1.335 lokalizacji o pow. 1.675.584 m²

2. Parkingi: 87 lokalizacji o pow. 109.636 m²

3. Wydzielone ścieżki rowerowe: 81 lokalizacji o pow. 148.343 m²

4. Przystanki komunikacji zbiorowej: 1.782 szt.

Mapa zimowego utrzymania dróg

(kliknij w obrazek, aby powiększyć) 

Sprzęt oraz środki do zwalczania śliskości:

Przed rozpoczęciem sezonu zimowego spółka Ekosystem przeprowadziła przeglądy baz wykonawców, ich sprzętu oraz zgromadzonych środków do zwalczania śliskości.

Na terenie baz wykonawców łącznie zgromadzono:

1. Chlorek sodu: 3958 ton

2. Chlorek wapnia: 81 ton

3. Chlorek magnezu: 20 ton

4. Kruszywo: 618 ton

Do oczyszczania przystanków, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów, wydzielonych ścieżek rowerowych, przejść podziemnych dostawa piasku może odbywać się na bieżąco lub poprzez ustawienie skrzyń. Łącznie w pasie drogowym zostanie postawionych 87 szt. skrzyń na piasek. 

Zagwarantowany w zawartych umowach, specjalistyczny sprzęt, również jest przygotowany do rozpoczynającego się sezonu zimowego. Na wrocławskie drogi wyjadą:

    1. pługosyparki jezdniowe z układem do zraszania solanką - 45 szt.

    2. pługosyparki chodnikowe - 24 szt. 

Warto zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami:

• za zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych /drogi osiedlowe, zakładowe, place przed dworcami kolejowymi i autobusowym/ odpowiedzialni są zarządcy terenu,

•  za usuwanie śniegu i likwidowanie śliskości na chodnikach odpowiedzialni są właściciele przyległych nieruchomości.Zgłoś uwagę