wroclaw.pl Zielony Wrocław - środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 25°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Projekt Fundacji EkoRozwoju

Reklama

W wyniku konkursu przeprowadzonego przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na stworzenie kampanii edukacyjnej promującej selektywną zbiórkę odpadów został wyłoniony projekt Fundacji EkoRozwoju pod nazwą "segreguj.wroc.pl"

Projekt ten jest częścią większego projektu realizowanego przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego oraz partnerów projektu.

Cel:

Celem projektu jest podnoszenie świadomości ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami - w tym w szczególności wymaganej prawnie hierarchii postępowania z odpadami obejmującej ich redukcję, ponowne  użytkowanie i recykling. 

Śmieci są ostatnim stadium naszej konsumpcji. Konsumując więcej – produkujemy ich więcej, zapominając o tym, nasze zasoby naturalne są ograniczone, a odpady to cenny surowiec wtórny.

Co możemy zrobić, żeby produkować mniej śmieci?
Zastosować zasadę 3R:

    • Po pierwsze – zmniejszyć spożycie (mniej kupować, mniej wyrzucać),
    • Po drugie – użyć ponownie (wyrzucić coś, co nam jest już niepotrzebne, zrobić z tego coś nowego lub oddać komuś, kto zrobi z tego użytek),
    • Po trzecie – oddać do recyklingu (jeśli nie można nic z odpadem już zrobić, należy pozyskać z niego wszystkie surowce, z których będzie można wyprodukować nowe rzeczy).

Aby zaś recykling mógł się odbyć, odpady muszą zostać posegregowane.

Jak wykazują dane opracowywane w Raporcie Fundacji Zielona Akcja(na podstawie danych przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) Wrocław należy do gmin wykazujących się najniższym w skali regionu poziomem zbiórki posegregowanych odpadów (tylko 2kg odpadów opakowaniowych - co stanowi mniej niż 1% w porównaniu do 60 kg w wiodącej gminie Trzebnica (30 razy więcej)  w odniesieniu do wymaganych przez UE 50% w roku 2020). Dotychczasowe działania realizowane w szkołach i w przestrzeni publicznej są fragmentaryczne - brakuje ich korelacji i wzajemnego wzmocnienia. Dodatkowo działania w szkołach mają najczęściej charakter akcyjny, sprowadzający się zwykle do samego recyklingu - tymczasem wymagana prawodawstwem  unijnym  hierarchia postępowania z odpadami nakazuje zintegrowane podejście od redukcji, poprzez ponowne  użytkowanie do recyklingu i utylizacji.

Więcej o zasadzie 3R można znaleźć na stronie: http://www.eko.wroc.pl/

Odbiorcy:

Projekt  adresowany jest do środowisk szkolnych oraz edukatorów, a poprzez działania realizowane z dziećmi klas 4-6 szkoły podstawowej i młodzieżą gimnazjalną dociera również do szerszych środowisk Wrocławia.

Planowane działania:

W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia i warsztaty  dla nauczycieli oraz edukatorów,  zajęcia dla uczniów, opracowane i wydane (w formie uaktualnionej reedycji) zostaną wysokiej jakości materiały edukacyjne, uczniowie będą mogli wziąć udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami, a szkoły będą miały możliwość skorzystania z materiałów i  wystaw jeszcze niewykorzystywanych  w szkołach. W wyniku realizacji projektu podwyższony zostanie poziom wiedzy zarówno uczniów, jak i nauczycieli/edukatorów uczestniczących w projekcie, rozpropagowane zostaną  akcje i zachowania ograniczające problem odpadów.  Działania te są szczególnie istotne w świetle koniecznych zmian, wynikających z nowelizacji Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Załączniki: 

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl