Link do strony www.wroclaw.pl

  Dotacja na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego

  Wrocławianie budujący przyłącze kanalizacyjne do swojej posesji mogą uzyskać dotację do 50 proc. poniesionych i udokumentowanych kosztów (faktury i/lub rachunki), jednak nie więcej niż 2 tys. zł brutto.

  zdjęcie ilustracyjne
  zdjęcie ilustracyjne

  Wnioski o udzielenie dotacji wraz z wymienionymi w nim załącznikami należy składać w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Hubska 8-16, 50-502 Wrocław, pok. 16, 18, 19, 20, tel. 71 799 67 00.

  Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność, współwłaściciele winni wskazać osobę, która będzie reprezentowała ich w postępowaniu o przyznanie dotacji, przedkładając pełnomocnictwo sporządzone na obowiązującym druku.

  Na podstawie złożonych kompletnych wniosków niezwłocznie zawierane są umowy dotacyjne.
  Dotacje wypłacane są przelewem na wskazane przez Beneficjenta konto bankowe w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy dotacyjnej.