Link do strony www.wroclaw.pl

  16 listopada: ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

  Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 16 listopada.

  INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

  Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

  Prognozowane na dzień 16.11.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10
  obejmuje powiaty: bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, jaworski, karkonoski, kłodzki,
  legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki,
  trzebnicki, wołowski, wrocławski, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski oraz m. Wrocław,
  m. Jelenia Góra, m. Legnica.

  Obszar ryzyka przekroczenia pyłów 16 listopada

  Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10:

  Ludność zamieszkująca powiaty, na których istnieje ryzyko przekroczenia poziomu
  informowania dla pyłu PM10: ok. 1 690 000.

  Zagrożenie:

  Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

  Przyczyny

  Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego

  Prognozowana jakość powietrza

  Prognoza na dzień 16.11.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na
  podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony
  Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość
  powietrza” GIOŚ.

  Prognoza na dzień 17.11.2021 zakłada poprawę jakości powietrza.

  Informacje o zagrożeniu:

  Wrażliwe grupy ludności

  Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

  Zalecane środki ostrożności

  Ogół ludności:

  Wrażliwe grupy ludności:

  W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

  Zaleca się również:

   

  DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

  Zakres działań krótkoterminowych

  Działania określone przez Zarząd Województwa w Planie Działań Krótkoterminowych dla województwa dolnośląskiego:

  Zalecenia dla ludności:

  Zadania, nakazy lub zakazy:

  Informacje organizacyjne 

  Podstawa prawna

  Opracowanie

  Publikacja http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings 

  Prezydent Wrocławia zawiadamia o ogłoszeniu 2 poziomu zagrożenia  dla Wrocławia ze względu na ryzyko przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10

  DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA ZGODNIE Z PLANEM DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH

  Zalecenia dla ludności

  1. Zaleca się korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej w celu ograniczenia natężenia ruchu samochodowego.
  2. Zaleca się korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się - np. rowerem lub pieszo - na krótkich odcinkach w celu ograniczenia natężenia
  ruchu samochodowego.
  3. Zaleca się ograniczenie aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych.
  4. Zaleca się ograniczenie aktywności na zewnątrz dla grup ludności wrażliwych na przekroczenia standardów jakości powietrza m.in. dzieci i młodzieży poniżej 25 roku życia, osób starszych i w podeszłym wieku, osób z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego i krwionośnego.
  5. Zaleca się ograniczenie aktywności sportowej na otwartej przestrzeni.
  6. Zaleca się ograniczenie wietrzenia mieszkań.
  7. Zakazuje się używania spalinowego sprzętu ogrodniczego w okresie wiosennym i jesiennym.
  8. Przypomina się o całkowitym zakazie palenia odpadów zielonych (liści, gałęzi, trawy) w ogrodach oraz na innych obszarach zieleni.
  9. Zakazuje się czasowego palenia w kominkach w celach rekreacyjnych, o ile nie jest to stałe i jedyne źródło ogrzewania pomieszczeń oraz zakazuje się używania grilla.
  10. Zaleca się – o ile to możliwe – nie ogrzewać pomieszczeń węglem lub ogrzewać je węglem lepszej jakości.
  11. Przypomina się o obowiązującym zakazie spalania odpadów w paleniskach domowych.

  Przedsiębiorstwa, kierownicy budów

  1. Przypomina się kierownikom budów o obowiązku mycia kół pojazdów ciężkich opuszczających plac budowy mogących nanieść zanieczyszczenia na drogę oraz o zapobieganiu pylenia podczas prac budowlanych;
  2. Zaleca się właścicielom przedsiębiorstw jednorazowe zmycie placów i ulic na terenach przemysłowych, na których znajdują się drogi nieutwardzone lub składowane są materiały sypkie.

  Przejdź do funpage Zielony Wrocław na stronie Facebook