3408 zł dla każdego – wystarczy mieć 100 lat

Coraz więcej stulatków mieszka we Wrocławiu. Jak informuje ZUS, obecnie 62 wrocławian dostaje ze względu na sędziwy wiek honorowe świadczenie pieniężne.


Bukiet kwiatów, list z życzeniami i informację o przyznaniu honorowego świadczenia pieniężnego w wysokości 3 408,62 zł – otrzymują od ZUS osoby, które skończą 100 lat.

– Przyznaną raz kwotę stulatkowie dostają co miesiąc do końca swojego życia. Wiekowy emeryt nie musi składać żadnych wniosków do ZUS jest to, bowiem specjalne tzw. honorowe świadczenie, które otrzymują wszyscy emeryci i renciści „z urzędu”, automatycznie z chwilą ukończenia 100 lat. Co więcej świadczenie to dostają także ci, którzy nie przepracowali w swoim życiu ani jednego dnia i dlatego nie pobierają ani emerytury, ani renty – mówi Anna Rutkowska z wrocławskiego ZUS i dodaje, że dotyczy to zwykle kobiet, które przez całe swoje życie opiekowały się domem i dziećmi. Im również należy się dodatek dla stulatków, ale w ich przypadku niezbędne jest złożenie wniosku gdyż nie znajdują się w systemie ZUS. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia (np. akt urodzenia).

Stulatkowie na Dolnym Śląsku

Obecnie 134 osoby na Dolnym Śląsku mają więcej niż 100 lat. Najstarsze osoby mieszkają we Wrocławiu.

 

Wrocław

Wałbrzych

Legnica

Liczba  stulatków

62

50

22

Najstarsza osoba

109 (mężczyzna ur. 17.06.1907)

109 (kobieta 15.09.1907)

105 (kobieta ur. 27.05.1911)

 

108 (kobieta ur. 10.06.1908)

płeć

48 kobiety

14 mężczyźni

38 kobiet

12 mężczyzn

 

19 kobiety

3 mężczyźni

Coraz więcej stulatków

Liczba stulatków z każdym rokiem rośnie. Świadczenie honorowe otrzymuje obecnie z ZUS 2300 osób w całej Polsce, w 2007 r. było to 1400 osób. Liczba wypłaconych świadczeń honorowych wzrosła od 2009 roku niemal dwukrotnie. W 2013 roku ZUS przeznaczył na nie 76,5 mln zł. Przewiduje się, że w 2035 roku będzie musiał wydać aż 626,5 mln zł.

Wysokość świadczenia

Wysokość świadczenia honorowego z tytułu ukończenia 100 lat – w KRUS i ZUS jest taka sam. Od marca 2016 roku to 3 408,62 zł brutto, od tej kwoty pobierany jest podatek dochodowy, kwota nie podlega waloryzacji, czyli do końca życia jest wypłacana w tej samej wysokości. Świadczenie honorowe dla stulatków ma już długą historię. Pierwsze wypłacono jeszcze w latach 70. XX wieku na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Pracy. Wówczas dodatkowe pieniądze trafiały do zaledwie 500 osób.

jr/ZUS

Zgłoś uwagę