Zajęcia edukacyjno-kompensacyjne dla osób z obrzękiem limfatycznym

Celem zadania (zajęć edukacyjno-kompensacyjnych dla osób z obrzekiem limfatycznym lub zagrozonych jego występowaniem) jest przeciwdziałanie zdrowotnym i społecznym następstwom obrzęku limfatycznego u osób z grup wysokiego ryzyka oraz z widocznym obrzękiem limfatycznym poprzez prowadzenie działań edukacyjnych oraz wykonywanie zabiegów udrażniających przepływ limfy.

Miejsce realizacji:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

Adres:  ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

Kontakt: 261 660717 

Strona: http://www.4wsk.pl/Zgłoś uwagę