„Medialna” XIV Wrocławska Księga Pamięci

XIV karta Wrocławskiej Księgi Pamięci została zapisana kolejnymi,  ważnymi dla naszego miasta nazwiskami: profesorów Andrzeja Zawady i Stanisława Beresia, którzy odebrali od prezydenta medale „Merito de Wratislavia – Zasłużony dla Wrocławia”, oraz dziennikarzy lokalnych mediów, wyróżnionych przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia.

  • wanda ziembicka-has

    Wanda Ziembicka-Has poprowadziła XIV Wrocławską Księgę Pamięci w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, fot. mawi


Na kolejną odsłonę swojego przedsięwzięcia red. Wanda Ziembicka-Has wybrała Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr, ponieważ bohaterowie jej „opowieści” o tych, którzy Wrocławiowi dobrze się przysługują i stanowią o jego prestiżu, z miejscem tym jednoznacznie się kojarzą. Są to bowiem uznani naukowcy i nauczyciele akademiccy, związani od wielu lat z uniwersytecką filologią i dziennikarstwem, czyli prof. Andrzej Zawada oraz prof. Stanisław Bereś, a także praktycy lokalnych mediów – Magdalena Piekarska, Dorota Kaczor, Elżbieta Osowicz, Jędrzej Morawiecki, Marcin Rybak i Robert Migdał.

Medale od prezydenta Wrocławia

 

Literat, dziennikarz, tłumacz z języków fińskiego, szwedzkiego i angielskiego, pracownik naukowy UWr (obecnie Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, który wykładał także na uczelniach zagranicznych). Zajmuje się przede wszystkim literaturą XX-wieczną i współczesną, a także m.in. historią i kulturą Dolnego Śląska. Wypromował już setki magistrów i licencjatów filologii polskiej i dziennikarstwa oraz dziesiątki doktorów nauk humanistycznych. Członek PAN-u, były przewodniczący Rady Programowej wrocławskiego radia, redaktor naukowy wielu wydawnictw, były juror Angelusa i obecny Silesiusa, były dyrektor wrocławskiego Domu Literatury... – to tylko niektóre z wielu aktywności prof. dr. hab. Andrzeja Zawady, uhonorowanego 26 lutego 2018 r. medalem „Merito de Wratislavia – Zasłużony dla Wrocławia”. 

 

Historyk literatury z obszaru dwudziestolecia międzywojennego, okresu wojny i okupacji oraz powojnia, medioznawca, krytyk literacki, poeta i tłumacz. Profesor w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr, wcześniej również pracownik Instytutu Filologii Polskiej UWr, PWST i uniwersytetu we francuskim Lille. Redaktor telewizyjnych programów  literacko-kulturalnych i realizator filmów z tej dziedziny, były juror nagrody Nike, obecny Angelusa, redaktor wydawnictw naukowych, w tym red. naczelny serii Biblioteki Narodowej. Autor kilkudziesięciu książek i setek artykułów, szkiców i recenzji w polskich i zagranicznych czasopismach – to wybrany dorobek zawodowy prof. Stanisława Beresia, który jako drugi odebrał medal „Merito de Wratislavia – Zasłużony dla Wrocławia”.

Honorujący obu laureatów w imieniu prezydenta, Jacek Sutryk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim Wrocławia, powiedział: – Jest mi niezmiernie miło, że mogę wręczyć medale za szczególny wkład w budowanie naszej wspólnoty samorządowej, wzmacnianie tkanki społecznej, akademickiej oraz literackiej wybitnym dziennikarzom i literatom. 

Uroczystość odbyła się z udziałem m.in. rektora UWr prof. Adama Jezierskiego, władz, pracowników i studentów Instytutu Dziennikarstwa, a także dziennikarzy i fotoreporterów lokalnych mediów

Diament i złote odznaczenia TMW

Zgodnie z tym, co podczas uroczystości powiedział nagrodzony prof. Zawada: „My wszyscy jesteśmy ludźmi, którzy się komunikują słowem. Mam na myśli naukowców, literatów, dziennikarzy, wszyscy właściwie jesteśmy posłuszni dyrektywie Adama Mickiewicza – widzę i opisuję. To jest nasze zadanie, nasze powołanie, z tego czerpiemy satysfakcję” oraz w uznaniu za to powołanie i pracę w mass mediach Towarzystwo Miłośników Wrocławia zdecydowało o przyznaniu własnych wyróżnień.

Diamentem Wrocławia w XIV edycji Wrocławskiej Księgi Pamięci doceniono Jędrzeja Morawieckiego – publicystę i reportera (m.in. „Tygodnik Powszechny”, „Polityka”, „National Geographic”, Polskie Radio, Radio Zet, Radio BBC), pisarza, podwójnego doktora – filologii słowiańskiej i socjologii, a także adiunkta w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr. 

Złote Odznaczenia TMW „Zasłużony dla miasta” przewodniczący Towarzystwa Zbigniew Magdziarz wręczył dziennikarzom lokalnych mediów: Magdalenie Piekarskiej („Gazeta Wyborcza”), Dorocie Kaczor (TVP3 Wrocław), Elżbiecie Osowicz (Radio Wrocław), Marcinowi Rybakowi („Gazeta Wrocławska”) i Robertowi Migdałowi („Gazeta Wrocławska”).  

 fot. mawiZgłoś uwagę