Wyznaczą buspas na Robotniczej - utrudnienia w ruchu

Od 20 czerwca przez ponad miesiąc na ulicy Robotniczej będą występowały utrudnienia w ruchu. Rozpoczyna się tam wyznaczanie buspasa dla autobusów komunikacji miejskiej.


Prace rozpoczną się najpierw od remontu cząstkowego nawierzchni jezdni (bitumicznej i kamiennej), korektą krawężników oraz wymianą wpustów deszczowych na trasie planowanego buspasa. 
Przewidywany termin zakończenia wszystkich robót łącznie z montażem i wyznaczeniem oznakowania pionowego i poziomego to koniec lipca br. Zgłoś uwagę