Wystawy Marka Chlandy i Witolda Liszkowskiego w Galerii Miejskiej

Terapia wspólnoty Anonimowych Alkoholików jako inspiracja do powstania serii ciekawych prac Marka Chlandy i retrospektywa Witolda Liszkowskiego to dwie równolegle pokazywane wystawy w Galerii Miejskiej. Można je oglądać do 24 lutego.

 • marek chlanda galeria miejska

  Marek Chlanda, 12 kroków AA, główna kwatera dzieła

 • marek chlanda galeria miejska

  Marek Chlanda, 12 kroków AA - 10, 2016

 • witold liszkowski galeria miejska

  Witold Liszkowski, Struktury osobiste 2008

 • witold liszkowski galeria miejska

  Witold Liszkowski, Sztuka osobista 1977


Wystawy indywidualne pokazywane w niewielkiej wprawdzie, ale dobrze przygotowanej przestrzeni Galerii Miejskiej różnią się właściwie wszystkim.

Wystawy: ,,12 Kroków AA wg Marka Chlandy’’ i ,,Sztuka osobista / Witold Liszkowski’’

Wystawy: ,,12 Kroków AA wg Marka Chlandy’’ i ,,Sztuka osobista / Witold Liszkowski’’

Wernisaż / Wystawa
Termin od 25 stycznia 2018 18:00 do 24 lutego 2018 16:00

Miejsce Galeria Miejska

Zobacz

12 przykazań AA

Pierwsza to cykl rysunków z 2016 roku zatytułowany „12 Kroków AA”.

Specjalnie dla wspólnoty Anonimowych Alkoholików powstało niegdyś 12 kroków mierzenia się z nałogiem (dziś owe 12 kroków stosuje się w terapii dla wielu innych uzależnień).

 1. Przyznaliśmy, że staliśmy się bezsilni wobec alkoholu - że przestaliśmy kierować własnym życiem.
 2. Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek.
 3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.
 4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.
 5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
 6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od tych wszystkich wad charakteru.
 7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
 8. Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
 9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
 10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.
 11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.
 12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków, staraliśmy się nieść to posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

Ale, należy od razu uprzedzić, Marek Chlanda nie czerpał inspiracji z autopsji, ale z wielu obserwacji, badań, a nawet rozmów z uzależnionymi. Powstało 12 małoformatowych rysunków-kroków wykonanych na podmalowywanych rozkładówkach magazynu „Film” z lat 70, które w bardzo oryginalny sposób ilustrują proces wychodzenia z nałogu. Są interpretacją artystyczną 12 przykazań AA. Jaromir Jedliński, kurator wystawy zwraca uwagę na to, że rysunek, który dostaje cień i ciężar, staje się rzeźbą.

Wrocławska retrospektywa

Druga z wystaw indywidualnych to retrospektywa wrocławskiego artysty Witolda Liszkowskiego obejmująca jego prace od lat 70. po te najbardziej współczesne (niektóre powstały z myślą o prezentacji w Galerii Miejskiej, gdzie już dwa razy pokazywał swoje dzieła – w 2005 i 2010 roku). 

Jakie prace obejrzymy w piwnicznej części Galerii Miejskiej? Będą to fragmenty serii „Sztuka osobista” (z lat 1978-2017), „Pytania” (z lat 1978-2017), „Struktury osobiste” (realizowane od 1998 do dziś), ale także nowa instalacja, która jest nawiązaniem to tematu, jaki był ważny w sztuce lat 70. i 80., gdy organizowane akcje były jedną z form komunikowania się artystów z tymi, którzy mieli być odbiorcami sztuki.Zgłoś uwagę