Wystawa "Kreujemy nowoczesny region" na ul. Świdnickiej

Do 30 października 2015 na ul. Świdnickiej (między Rynkiem a ulicą Kazimierza Wielkiego) prezentowana jest wystawa plenerowa z okazji 10-lecia Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.


Wystawa pod hasłem "Kreujemy nowoczesny region" kładzie nacisk na dorobek ARAW w pozyskiwaniu inwestorów zagranicznych tworzących nowe miejsca pracy dla mieszkańców aglomeracji, zarówno w branży produkcyjnej, jak i usługowej.

Na wystawie prezentowane są powstałe w ostatnich latach 
biurowce, w których ulokowali się inwestorzy usługowi, fabryki z terenu aglomeracji oraz nowe inwestycje infrastrukturalne wrocławskich uczelni, mających wpływ na kreowanie nowoczesnej gospodarki regionu.

ARAW kończy 10 lat

Równo dekadę temu, 8 września 2005 roku, podpisano Akt Zawiązania Spółki Akcyjnej i przyjęto Statut Spółki. Wśród sygnatariuszy tego dokumentu znaleźli się Prezydent Wrocławia oraz władze 6 gmin aglomeracji: Brzegu Dolnego, Czernicy, Kobierzyc, Miękini, Obornik Śląskich i Świętej Katarzyny (obecnie Gmina Siechnice). 
 

Minione 10 lat to bardzo ważny czas dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Jesteśmy dumni, że swój udział miała w nim Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. To właśnie między innymi dzięki naszym działaniom Wrocław wraz z otaczającymi gminami, z rozwijającego się miasta świeżo po wstąpieniu do Unii Europejskiej, stał się wiodącym ośrodkiem gospodarczym w skali nie tylko kraju, ale całego regionu Europy Środkowej. Polscy przedsiębiorcy rozwinęli się znacząco, a napływające z różnych stron inwestycje zagraniczne wzbogaciły nasz rynek o globalne marki i atrakcyjne miejsca pracy dla mieszkańców aglomeracji. 

ARAW podjęła ponadto wiele działań nakierowanych na rozwój współpracy między akcjonariuszami (których liczba z początkowych 7 wzrosła do 30), a także na modernizację szkolnictwa zawodowego i administracji samorządowej czy promocję turystyki. Prowadzono projekty we współpracy z Ministerstwami: Edukacji narodowej, Administracji i Cyfryzacji, Gospodarki, Spraw Zagranicznych, a także z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, dla której jesteśmy oficjalnym partnerem i regionalnym Biurem Obsługi Inwestora. 

Udało się tego dokonać w różnym składzie osobowym w ARAW i przy pomocy wielu zaprzyjaźnionych osób i zewnętrznych instytucji, zarówno ze szczebla centralnego, regionalnego, jak i lokalnego. Korzystając z okazji okrągłego jubileuszu, serdecznie dziękujemy za tę owocną współpracę i liczymy na dalszy rozwój potencjału aglomeracji wrocławskiej.Zgłoś uwagę