Wyróżnienie dla DAWG

Jakość Roku dla Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej


Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej została nominowana do tytułu „Jakość Roku 2014”. Doceniono jej projekt budowy Centrum Innowacji wraz z Dolnośląskim Inkubatorem Technologicznym we Wrocławiu, jak również szerokie działania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwoju gospodarczego regionu.

Konkurs „Jakość Roku 2014” jest organizowany przez Fundację Qualitas Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych. Partnerem programu jest Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, a patronami konkursu są Klub Polskie Forum ISO 9000, Europejska Organizacja Jakości z siedzibą w Brukseli (EOQ) oraz Dziennik „Gazeta Prawna” i Tygodnik „Polityka”.

Tegoroczna, IX edycja, zostanie rozstrzygnięta na przełomie 2014 i 2015 roku.

Katarzyna KunkaZgłoś uwagę