Wstępne wyniki rekrutacji do żłobków 2016

Poznajemy wstępne, pierwsze wyniki rekrutacji, które przede wszystkim pozwalają ocenić, jakie są potrzeby rodziców i ich dzieci. Złożonych zostało ok. 3 tysiące podań, ponad 2/3 dzieci będzie mogło skorzystać z miejsc finansowanych i dofinansowanych przeze miasto. Wyniki nie są ostateczne. 

  • fot. Arkadiusz Cichosz


Dalsze decyzje co do przyjęcia do żłobka będą podejmowane po wyjaśnieniu niewiadomych, m.in. po poznaniu ostatecznych decyzji rodziców sześciolatków (dotyczących posłania dziecka do szkoły lub pozostawienia go w przedszkolu) i trzylatków. Bowiem duży wpływ na liczbę dostępnych miejsc ma zmiana w ustawie dotyczącej rekrutacji szkolnej, w wyniku której sześciolatki zostały w przedszkolach, a znaczna część trzylatków w żłobkach.

Co roku w żłobkach zwalnia się ok. 400 miejsc (w wyniku rotacji). Sytuacja jest więc dynamiczna i dopiero za jakiś czas, być może dopiero pod koniec sierpnia okaże się, jakie są rzeczywiste potrzeby. W zależności od nich, miasto będzie podejmować kolejne działania w procesie rekrutacji. Podobne rozwiązania stosowano w poprzednich latach.

Na przestrzeni ostatnich lat Wrocław dwukrotnie zwiększył dostępność do żłobków finansowanych z budżetu Gminy. W 2010 roku we wrocławskim systemie opieki nad dzieckiem do lat 3 dostępnych było 2030 miejsc, podczas gdy w 2016 już 4105 miejsc. Budżet przeznaczany na opiekę wzrósł z 17,8 mln do 36,5 mln. 27 procentowe objęcie opieką dzieci do lat 3 daje Wrocławiowi pozycję lidera w kraju, gdyż średnia dla Polski to ok. 8 proc. Zgłoś uwagę