Wyniki rekrutacji do przedszkoli 2018

20 czerwca ogłoszono wyniki rekrutacji do przedszkoli. Do wszystkich przedszkoli i oddziałów w szkołach podstawowych rekrutowało się 7073 osoby.


Jak mówił na spotkaniu dla dziennikarz Jarosław Delewski, szef Departamentu Edukacji UM, rok 2018 jeśli chodzi o miejsca przedszkolne zapowiadał się bardzo ciężko. Przede wszystkim dlatego, ze przedszkola stały się czteroletnie. – Szacowaliśmy, że chętnych do przedszkoli będzie około 7000, natomiast przedszkole opuści około 3500 dzieci. To w prosty sposób sugerowało, że dla połowy może zabraknąć miejsc we wrocławskich placówkach. W departamencie podjęto działania, które rozwiązały ten problem. To mogę powiedzieć po pierwszym czytaniu raportów, które wynikają z rekrutacji elektronicznej. Do wszystkich przedszkoli i oddziałów w szkołach podstawowych rekrutowało się 7073 osoby, na 7841 miejsc, co pokazuje, że do dyspozycji dzieci pozostaje jeszcze 768 wolnych miejsc – wylicza.

Terminy

  • Do czwartku 21 czerwca, jeżeli rodzice chcą zrezygnować z miejsca w przedszkolu/szkole podstawowej, do której zakwalifikowało się dziecko, ewentualną  rezygnację z miejsca.
  • 26 czerwca należy sprawdzić wyniki rekrutacji w przedszkolu/ w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej I wyboru (Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych).

Rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja uzupełniająca (z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych) rozpocznie  się 9 lipca i będzie trwała dwa dni. Po procesie rekrutacyjnym wyniki kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będą znane w dniu 18 lipca 2018 r.. Listy przyjętych i nieprzyjętych z kolei zostaną upublicznione 20 lipca, wtedy też zostanie udostępniona lista wolnych miejsc w przedszkolach.

LISTA WOLNYCH MIEJSC 2018/2019 - PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE:

  • Lista wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Wrocław – tutaj.

Lista wolnych miejsc w nowo otwieranych przedszkolach/oddziałach w 2018 r.

Lista wolnych miejsc w przedszkolach i punktach przedszkolnych publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jst - PDF

Zgodnie  z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe (Dz. U. z  2017 r. poz.  59 z póź. zm.) – „Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie  przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania  przedszkolnego”. W związku z powyższym gmina musi w pierwszej kolejności zapewnić miejsca w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej dzieciom 6-letnim.

Miejsca w przedszkolach

W samych przedszkolach, nie wliczając w to zespołów szkolno-przedszkolnych oraz oddziałów zerowych, pozostało około 180 wolnych miejsc. Najtrudniej było się dostać do przedszkola w  Leśnicy, Pracz Odrzańskich, Jagodnie oraz Brochowie. – Mam jednak nadzieję, że po raz ostatni już padają nazwy tych osiedli, ponieważ rozstrzygają się właśnie przetargi na działki, na których powstaną nowe przedszkola – mówi dyrektor Delewski.

Zgłoś uwagę