Wyniki oceny formalnej – konkurs ZIT WrOF 1.4 D Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych

Lista projektów po ocenie forlmalnej


Lista projektów ocenionych pozytywnie

Zgłoś uwagę