Wyniki naboru do Wrocławskiego Programu Wydawniczego 2021

Wiadomo już, jakie książki i czasopisma zostaną dofinansowane w naborze dodatkowym do tegorocznej odsłony Wrocławskiego Programu Wydawniczego, którego celem jest wspieranie wydawców, promujących tematy związane z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem, a te ich działania nie mieszczą się w komercyjnym rynku wydawniczym.

 • wrocławski program wydawniczy


Do Wrocławskiego Programu Wydawniczego można zgłaszać pomysły na publikacje w dwóch kategoriach: mogą być nimi książki, poświęcone Wrocławiowi lub regionowi, albo prezentujące dowolną dziedzinę twórczości czasopisma o profilu kulturalno-artystycznym. Od 2016 r. dzięki Programowi wydano niemal 100 książek i numerów czasopism.

Nabór 2021

Do tegorocznego naboru zgłoszono 18 wniosków. Po etapie oceny formalnej i oceny eksperckiej pod obrady Komisji Konkursowej trafiły wszystkie złożone wnioski, czyli 15 projektów książek i trzy projekty czasopism. Komisja zadecydowała o przyznaniu wkładu finansowego dla 12 złożonych propozycji, opierając swoją decyzję na ocenach ekspertów, powiązaniu publikacji z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem oraz potencjale promocyjnym dla miasta i regionu.

Dofinansowanie otrzymały:

Czasopisma

 • „Magazyn Żydowski Chidusz”, red. nacz. Michał Bojanowski, wyd. Fundacja Żydowska „Chidusz” – 28 000 zł (4 numery)
 • „Rita Baum”, red. nacz. Ewa Miszczuk, wyd. Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „Rita Baum” – 55 000 zł (4 numery)
 • „nietak!t”, red. nacz. Katarzyna Knychalska, wyd. Fundacja Teatr Nie-Taki – 50 000 zł
  (3 numery)

(Podane kwoty dotyczą łącznej sumy przyznanej na wydanie wnioskowanych numerów czasopism).

Książki

 • „(Nie)widzialność. Opowieści niewidomych kobiet”, Kamil Pietrowiak, wyd. QUAESTIO
  – 12 000 zł
 • „Czarnolas”, Jaga Słowińska, wyd. Fundacja Korporacja Ha!art – 5000 zł
 • „Wieżogród/TowerTopia”, Tomasz Domański, Piotr Jakub Fereński, Beata Frydryczak, Paweł Gusin, Katarzyna Karaskiewicz Andrzej Kostołowski, Beata Lubicka, Mateusz Salwa, Agnieszka Topolska, Cezary Wąs, wyd. Dolnośląski Inkubator Sztuki – 48 000 zł
 • „Babilon”, Krzysztof Śliwka, wyd. wydawnictwo j – 12 000 zł
 • „Będą mi mówić”, Tomasz Ważny, wyd. wydawnictwo j – 5000 zł,
 • „Pestka mandarynki i inne dramaty”, Jacek Bierut, wyd. wydawnictwo j – 4000 zł
 • „Zróbmy sobie przeszłość”, Gabriela Iwińska, wyd. wydawnictwo j – 5000 zł
 • „Mira od A do Ż. Monografia (1966-2021)”, red. Katarzyna Kuzborska, autorzy: Zofia Gebhard, Waldemar Okoń, Piotr Jakub Fereński, Małgorzata Baranowska, Mira Żelechower-Aleksiun, wyd. Ośrodek Kultury i Sztuki – 32 000 zł
 • „Kto chce niech wierzy Kosałka Jerzy”, red. Marcin Ludwin, autorzy: Marcin Ludwin, Dorota Monkiewicz, Piotr Stasiowski, Karolina Plinta, Daria Skok, Anna Markowska, Łukasz Kropiowski, Maria Marszałek, Wojciech Kozłowski, Andrzej Kostołowski, wyd. Ośrodek Kultury i Sztuki – 40 000 zł


Zgłoś uwagę