Matura 2020 na Dolnym Śląsku. Wyniki egzaminów

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki matur 2020. Tegoroczni dolnośląscy absolwenci poradzili sobie gorzej niż maturzyści w ubiegłych latach. Zdało 72 proc. z nich.


W tym roku – z powodu pandemii – do egzaminu dojrzałości maturzyści podeszli w czerwcu, a nie tradycyjnie w maju. W każdej szkole musiały być spełnione odpowiednie zasady bezpieczeństwa i reżim sanitarny. Tegoroczni absolwenci nie podeszli również do egzaminu ustnego, odbywał się on tylko w określonych przypadkach np. w momencie, gdy uczeń potrzebował takiego egzaminu, ubiegając się o miejsce na zagranicznej uczelni.

Wyniki matur 2020

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w pierwszym terminie przystąpiło 16 326 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników). Egzamin zdały osoby, które uzyskały minimum 30 proc. punktów. 

Maturę zdało 72 proc. dolnoślązaków. Z kolei do egzaminu poprawkowego może przystąpić 19 proc. zdających.

Indywidualne wyniki matur absolwenci mogą sprawdzić w systemach informatycznych na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych. Trzeba się zalogować za pomocą loginu i hasła wydawanych przez dyrektorów szkół.

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym (w czerwcu) 2020 r. Źródło: OKE

 

Poprawki matur 2020

Maturzysta, który uzyskał mniej niż 30 proc. punktów z jednego z egzaminów obowiązkowych (w części pisemnej), może przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w sesji poprawkowej (we wrześniu).

Aby przystąpić do tego egzaminu, niezbędne jest złożenie pisemnego oświadczenia. Dokument ten absolwent musi złożyć nie później niż do 14 sierpnia 2020 r. do dyrektora szkoły, którą ukończył. Informacja o tym, gdzie egzamin poprawkowy się odbędzie, zostanie opublikowana na stronie internetowej macierzystej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 31 sierpnia br. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 8 września 2020 r. o godz. 14.00.Zgłoś uwagę