Wykonawca przerwał prace przy wymianie nawierzchni Rynku

Prace związane z wymianą nawierzchni na zachodniej pierzei Rynku zostały wstrzymane przez wykonawcę i nie zostaną ukończone w terminie. Firma utraciłą płynność finansową.


Przedstawiciel firmy Asdrog powiadomił, że na skutek utraty płynności finansowej nie jest w stanie zrealizować pozostałego do ukończenia odcinka robót – ok. 400 m2  jezdni, co stanowi 8% całości realizowanej inwestycji.

Wobec zaistniałej sytuacji Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zmuszony jest rozwiązać umowę z wykonawcą, co nastąpi w dniu dzisiejszym. Zgodnie z treścią zawartej umowy jej  rozwiązanie z winy wykonawcy zagrożone jest karą w wysokości 10% wartości zamówienia – wartość kontraktu opiewa na kwotę 2 778 407 zł.
Utrata płynności finansowej przez wykonawcę nie ma związku z prowadzoną na rzecz miasta Wrocław inwestycją, gdyż wszystkie płatności za wykonane i odebrane odcinki robót były regulowane na bieżąco.
Dzisiaj zostanie przeprowadzona inwentaryzacja placu budowy (obmiary robót już wykonanych i nie ukończonych oraz nie rozpoczętych) a następnie wykonawca przystąpi do usuwania sprzętu i materiałów budowlanych oraz likwidacji zaplecza budowy.

Od jutra rozpoczniemy zabezpieczanie placu budowy tak, aby wszystkie zaplanowane na listopad i grudzień br. imprezy mogły się odbyć w planowanych uprzednio terminach (zalanie zaprawą ułożonej kostki na niedokończonym odcinku, uzupełnienie zerwanej kostki kostką z magazynu ZDiUM).

Wykonawcę, który ukończy prace na nieukończonych 400m2 wybierzemy w drodze kolejnego przetargu. Z uwagi na czas jaki pochłoną procedury z tym związane (przygotowanie dokumentów, ogłoszenie, czas na złożenie ofert, wybór i zawarcie umowy) jak też trudne do przewidzenia warunki pogodowe, termin realizacji prac przypadnie na rok przyszły – tuż po ustaniu warunków zimowych.

źródło: ZDiUM

 

Zgłoś uwagę