Wydział Należności Środowiskowych zostanie przeniesiony

Uprzejmie informujemy, że z dniem 18 grudnia 2018 r. Wydział Należności Środowiskowych zostanie przeniesiony na ul. W. Bogusławskiego 8, 10.


Od 18 grudnia 2018 r. deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać w Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Kotlarskiej 41 oraz w Centrach Obsługi Mieszkańca I–V: ul. G. Zapolskiej 4, pl. Nowy Targ 1–8, ul. W. Bogusławskiego 8, 10, al. M. Kromera 4 oraz ul. Hubskiej 8–16.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zadania z zakresu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach będą realizowane przez Wydział Podatków i Opłat z siedzibą przy ul. W. Bogusławskiego 8, 10.Zgłoś uwagę