Wydłużenie terminu składania wniosków w naborach ZIT WrOF dla poddziałania 4.3.2

Wydłużenie terminu składania wniosków w naborach ZIT WrOF dla poddziałania 4.3.2


Informujemy, że decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zmianie ulega termin zakończenia składania wniosków w naboru dla Poddziałania 4.3.2
Szczegółowe informacje o naborze wraz z pełną dokumentacją konkursową znajdują się tutaj.
Zgłoś uwagę