Wydłużenie terminu składania wniosków w naborach ZIT WrOF dla poddziałania 2.1.2

Wydłużenie terminu składania wniosków w naborach ZIT WrOF dla poddziałania 2.1.2


Mając na uwadze złożoność projektów informatycznych i związane z tym trudności merytoryczne oraz  biorąc pod uwagę informację Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia o  ostatecznym  terminie przedstawienia  funkcjonalności realizowanych na poziomie centralnym platform gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych (P1 i P2)  zakładanym na 26 lutego br., decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego zmieniony został Regulamin naboru – zmianie ulega termin składania wniosków z dnia 7 marca 2016 r. na dzień 31 marca 2016 r. - NIEAKTUALNE.

Szczegółowe informacje o naborze wraz z pełną dokumentacją konkursową znajdują się tutaj.Zgłoś uwagę