Wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach działania 7.1 (Infrastruktura przedszkolna) - ZIT WrOF

Zarząd Województwa Dolnośląskiego wydłużył termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 7.1.2 - ZIT WrOF - z dnia 14 marca 2016 r. na dzień 17 marca 2016 r.Zgłoś uwagę