Wydłużenie terminu składania wniosków - 10.1.2

Informujemy, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego wydłużył termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT WrOF do 29 stycznia lutego 2016 r. (do godz. 15.00).


Więcej informacji: www.wroclaw.pl/zmiany-w-regulaminach-konkursow-912-i-1012Zgłoś uwagę