We Wrocławiu przybyło rowerzystów

Badania natężenia ruchu rowerowego we Wrocławiu prowadzone są od 2006 roku. Rowerzyści są liczeni co dwa lata na wybranych skrzyżowaniach i od ośmiu lat liczba cyklistów systematycznie rośnie. Badania przeprowadzone w czerwcu tego roku nie zmieniły tej tendencji. Poniżej przedstawiamy wstępne wyniki badania natężenia ruchu rowerowego 2014.

  • Liczba rowerzystów we Wrocławiu ciągle rośnie


Badanie odbyło się 10 i 11 czerwca b.r. w dziewięciu wybranych punktach pomiarowych w porannym i popołudniowym szczycie komunikacyjnym. Spisywano liczbę rowerzystów, procentowy podział ze względu na płeć oraz to, z jakich kierunków rowerzyści nadjechali i w których się udali.

Punkty pomiarowe:

  • skrzyżowanie ulic Widok i Kazimierza Wielkiego,
  • skrzyżowanie ulic Powstańców Śląskich i Swobodnej,
  • skrzyżowanie ulic Św. Mikołaja i Nowy Świat,
  • skrzyżowanie ulic Legnickiej i Nabycińskiej,
  • skrzyżowanie ulic Purkyniego i Wyszyńskiego,
  • skrzyżowanie ulicy Grodzkiej z Mostem Uniwersyteckim,
  • skrzyżowanie ulic Braniborskiej i Orląt Lwowskich,
  • skrzyżowanie ulic Piaskowej i Grodzkiej
  • most Grunwaldzki

Rowerem do pracy, szkoły i na uczelnię 

Pomiary przeprowadzane były we wtorek i środę w godzinach 7.00-9.00 oraz 15.00- 17.00 z uwzględnieniem podziału na okresy półgodzinne.

Największy wzrost liczby rowerzystów odnotowano na Moście Grunwaldzkim. Tu w porannym szczycie przejechało o 50% cyklistów więcej niż dwa lata temu. Natomiast najmniej przybyło jednośladów na skrzyżowaniu ulicy Grodzkiej z Mostem Uniwersyteckim.

Wiemy również, na jakich trasach spotykamy najwięcej cyklistów. Ponad 1000 rowerzystów, zarówno rano jak i popołudniu, zliczono na Moście Grunwaldzkim i skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich/Swobodna. Najmniej, bo około 400 jednośladów, przejeżdża codziennie przez skrzyżowanie Św. Mikołaja i Nowego Światu oraz Braniborskiej i Orląt Lwowskich.

Rowerzyści w procentach 

Wyniki ze skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich ze Swobodną wskazują na wzrost liczby cyklistów, aczkolwiek w niektórych godzinach ilość przejeżdżających rowerem przez skrzyżowanie była podobna do danych sprzed 2 lat. Największy wzrost widać w porównaniu godziny 16.00 – 17.00: w stosunku do roku 2012 przybyło 18,4% cyklistów (114 osób więcej).

Na skrzyżowaniu ul. Purkyniego z Wyszyńskiego jest tendencja rosnąca. Największy, bo 19% wzrost liczby cyklistów w porównaniu z rokiem 2012 odnotowano między 15.00 a 16.00 (59 pedałujących więcej).

Na skrzyżowaniu ul. Grodzkiej i Mostu Uniwersyteckiego liczba cyklistów utrzymuje się na podobnym poziomie co w roku 2012. Podobnie sytuacja wygląda na kolejnych 4 skrzyżowaniach. 

Jeśli chodzi o podział na rowerzystki i rowerzystów, to tu w godzinach porannych zdecydowanie więcej jest tych drugich (średnio o połowę). Panie na rowery wsiadają natomiast popołudniami.

Szczegółowe wyniki tegorocznego badania ruchu rowerowego we Wrocławiu zostaną opublikowane do końca lipca.

ulajZgłoś uwagę