Współpraca Wrocławia i KOGENERACJI: dopłaty do ciepła

Przedstawiciele gminy Wrocław i Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. podpisali porozumienie dotyczące dalszej realizacji „Programu Odbiorcom Wrażliwym Społecznie”. Są to m.in. dopłaty do ciepła najbardziej potrzebującym mieszkańcom gmin Wrocław i Siechnice.


Program realizowany jest już od 10 lat, a skierowany jest do mieszkańców gminy Wrocław oraz gminy Siechnice, którzy korzystają z ciepła sieciowego produkowanego przez KOGENERACJĘ. Ze strony lokalnego samorządu porozumienie podpisał dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Jacek Sutryk, natomiast firmę produkująca ciepło reprezentował członek zarządu Maciej Tomaszewski.

– „Program Pomocy Odbiorcom Wrażliwym Społecznie” to przykład dobrej, wieloletniej współpracy pomiędzy KOGENERACJĄ a miastem Wrocław – mówił dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UM Jacek Sutryk.

– To dla mnie bardzo cenne partnerstwo, bo dzięki naszemu porozumieniu kolejny rok z rzędu, rodzinne domy dziecka, podmioty pożytku publicznego oraz najbardziej potrzebujący mają szansę otrzymywać dodatkowe wsparcie finansowe. KOGENERACJA daje przykład, jak dziś prowadzić wrażliwy społecznie biznes – dodaje Jacek Sutryk.

KOGENERACJA przekaże środki

Zgodnie z zawartym porozumieniem KOGENERACJA S.A. przekaże gminie 55 tys zł, które będą wykorzystane na pokrycie części opłat za ogrzewanie mieszkańcom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. O ich podziale zadecydują oczywiście odpowiednie Ośrodki Pomocy Społecznej, które wskażą najbardziej potrzebujące rodziny. Od 2013 roku dofinansowano już 58 rodzin z 45 placówek, głównie ośrodków opiekuńczych.

– Cieszymy się, że współpraca KOGENERACJI S.A. z gminą Wrocław od wielu lat układa się pomyślnie, a dzięki realizowanemu przez nas „Programowi Pomocy Odbiorcom Wrażliwym Społecznie” staliśmy się nie tylko społecznym partnerem samorządu, ale też lokalnej społeczności – mówi Maciej Tomaszewski z KOGENERACJI. 

W oczach potrzebujących

Prowadzona od 10 lat wspólna akcja KOGENERACJI z gminami Wrocław i Siechnice spotyka się z uznaniem środowiska lokalnego. W szczególności są z niej zadowoleni podopieczni ośrodków pomocy społecznej, dla których wspomniane dofinansowanie to przyczyna wzrostu poczucia bezpieczeństwa socjalnego, a zarazem lepsze postrzeganie instytucji świadczących usługi społeczne. 

Zgłoś uwagę