Wspólna walka z grafficiarzami trwa – reagujmy, gdy ktoś niszczy nasze wspólne otoczenie

Od 2015 r. Miasto Wrocław prowadzi zintensyfikowane działania w celu walki  z nielegalnym graffiti na tych nieruchomościach, które stanowią 100% własności gminy. Tylko w tym okresie zostało zdiagnozowanych i usuniętych prawie 500 przypadków zabrudzeń elewacji. 


Zarówno pracownicy Zarządu Zasobu Komunalnego, jak i spółki Wrocławskie Mieszkania, którzy zarządzają mieniem komunalnym, na bieżąco monitorują nieruchomości. Cel jest taki, aby czas, jaki upłynie od chwili zdiagnozowania graffiiti do momentu jego usunięcia był jak najkrótszy.

ul. Św. Antoniego 18-20

Przed

Po

Dlatego też w związku z utworzeniem parku kulturowego „Stare Miasto” podjęte zostały dalsze kroki, aby otaczająca nas przestrzeń była jeszcze milsza dla oka. Jednym  z priorytetowych działań jest właśnie walka z zabrudzeniami, szczególnie w postaci nielegalnego graffiti, które szpecą nie tylko dany obiekt, ale również całe otoczenie.

Zespół Roboczy ds. Parku Kulturowego wytypował ulice na obszarze parku kulturowego, które objęto monitoringiem. Począwszy od połowy maja br. zdiagnozowane zostały zabrudzenia elewacji, a następnie wystosowano szereg pism do zarządców i właścicieli nieruchomości, gdzie liczba szpecących napisów /graffiti była największa, z prośbą o podjęcie interwencji i usunięcie zabrudzeń.

Niektórzy z zarządców już zareagowali pozytywnie podając daty usunięcia graffiti lub też je od razu usuwając, tak jak to miało miejsce w przypadku nieruchomości przy ulicach: Wita Stwosza/Biskupiej 10a, Św. Antoniego 18-20, Św. Antoniego 27-29.

Wita Stwosza/Biskupia 10a

Przed

Po

 

Św. Antoniego 27-29

Przed

Po

Niestety chyba nie każdego cieszy widok ładnej elewacji. Jak się okazało w niedługim czasie po przeprowadzeniu prac jeden z budynków został ponownie pomazany przez grafficiarzy.

Nie pozwólmy, aby inni niszczyli naszą wspólną przestrzeń i reagujmy, kiedy jesteśmy świadkami takich wydarzeń. Jak pokazuje doświadczenie – policja zatrzymując kogoś na „gorącym uczynku” ma większe szanse na ukaranie sprawcy, który często musi później w ramach kary naprawić szkodę i/albo pokryć koszty jej usunięcia. Dlatego jeśli chcemy, aby nasze otoczenie było estetyczne i przyjazne dla każdego użytkownika, nie bądźmy obojętni na akty wandalizmu!Zgłoś uwagę