Wrocławskie Mieszkania przygotowane na sezon grzewczy

Kończy się remont związany ze zmianą systemu ogrzewania w 18 kamienicach na Przedmieściu Oławskim, Psim Polu i Brochowie. Wkrótce popłynie do nich ciepło z sieci miejskiej.

  • źródło: https://pixabay.com/


Przyjmuje się, że sezon grzewczy to okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła, by ogrzać dany obiekt. Nie ma jednak określonego terminu, w którym włączane jest centralne ogrzewanie. Zwyczajowo jest to przełom października i listopada.

– Pierwsze chłodne jesienne dni sprawiły, że czujemy się w obowiązku uspokoić naszych najemców w budynkach, które w tym roku przyłączyliśmy do sieci, lub w których systemowo montowaliśmy indywidualne ogrzewania gazowe. W połowie października będziemy gotowi do uruchomienia instalacji centralnego ogrzewania w budynkach zasilanych z sieci ciepłowniczej – zapewnia Dariusz Kowalczyk, prezes Wrocławskich Mieszkań.

�� Jesteśmy gotowi na sezon grzewczy! ��- W połowie października będziemy gotowi do uruchomienia instalacji centralnego...

Opublikowany przez Wrocławskie Mieszkania Wtorek, 6 października 2020

Obecnie trwają prace związane z wyposażaniem przez Fortum węzłów cieplnych oraz podpisywanie umów na sprzedaż i przesył ciepła. Prace realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem przyjętym przez Wrocławskie Mieszkania, który zakładał zakończenie inwestycji do 30 listopada br.

– Jeżeli zachowamy obecne tempo prac, to w części budynków uda nam się je zakończyć wcześniej niż do końca listopada. Tak jak obiecaliśmy mieszkańcom, nie zostawimy ich bez ogrzewania, dlatego na ostatnim etapie robót wykonawcy będą wyburzać piece kaflowe. W razie potrzeby zapewnione zostanie ogrzewanie tymczasowe – mówi Monika Tendaj-Bielawska, wiceprezes spółki.

Tegoroczny plan obejmował 18 kamienic z rejonów Przedmieścia Oławskiego, Psiego Pola i Brochowa. Oprócz prac instalacyjnych spółka zleciła również opracowanie dokumentacji projektowych dla kolejnych 33 budynków, do których realizacji przystąpi w przyszłym roku. Tym razem w większości będą to kamienice z rejonów Placu Grunwaldzkiego, Śródmieścia ale nie zabraknie kilku adresów z Przedmieścia Oławskiego.

– Posiadamy pozwolenia na budowę i jesteśmy w trakcie odbierania dokumentacji projektowych. Tutaj również prace postępują zgodnie z planem – zapewnia prezes Wrocławskich Mieszkań.

W 2020 r. Wrocławskie Mieszkania przeprowadziły wymianę ogrzewania w kamienicach przy ul: Chudoby 9, Komuny Paryskiej 82 i 84, 84A, ul. Prądzyńskiego 3, 20, 20A, 24, 39, Brzeskiej 25A, Więckowskiego 20, 21, Obornickiej 59, 61, 75, ul. Chińskiej 2b, 2c, 3a. Spółka w imieniu gminy Wrocław przeznaczyła na to zadanie ponad 9 mln złotych.

Plan modernizacji systemów ogrzewania w budynkach komunalnych na lata 2020-2024 obejmuje ponad 200 budynków. Realizacja tegorocznych inwestycji zostanie dofinansowana ze środków unijnych RPO WD 2014-2020, w ramach realizowanych przez Spółkę Wrocławskie Mieszkania projektów pn. „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła”. 

Kawka Plus

Niezależnie od działań inwestycyjnych w mieście prowadzona jest akcja zachęcająca wrocławian do wymiany ogrzewania w ramach Programu Kawka Plus.

– W kamienicach, w których rozpoczął się proces wymiany indywidualnych źródeł ciepła lub zarządca nie planuje przyłączyć budynków do sieci, staramy się namówić naszych najemców komunalnych do likwidacji nieekologicznych pieców – mówi Monika Tendaj-Bielawska. – Cały czas jest ich we wrocławskich domach i mieszkaniach kilkanaście tysięcy, a Program Kawka Plus oferuje atrakcyjne dofinansowanie oraz możliwość skorzystania najemcom komunalnym ze zwolnień i ulg w czynszu. Co ważne tegoroczny Program Kawka Plus nie ma limitu przyjęć wniosków i mogą one być składane całorocznie – podkreśla.

Zarówno mieszkańców budynków, w których gmina Wrocław prowadzi prace inwestycyjne związane ze zmianą ogrzewania, jak i tych którzy zdecydują się na indywidualną wymianę, spółka informuje o możliwości skorzystania ze wsparcia Lokalnego Programu Osłonowego. Z programu dopłat mogą skorzystać wszyscy Ci, którzy zmienili system ogrzewania na ekologiczny i spełniają kryteria dochodowe. Pracownicy Wrocławskich Mieszkań będą również informować mieszkańców, jak optymalnie korzystać ze zmodernizowanych systemów grzewczych, by cieszyć komfortowym i bezpiecznym ogrzewaniem. Zgłoś uwagę