Wrocławskie firmy nominowane do Dolnośląskich Gryfów

Jest wśród nich gmina Wrocław

  • Wśród nominowanych do tegorocznej nagrody Dolnośląski Gryf znalazło się miasto Wrocław

    Wśród nominowanych do tegorocznej nagrody Dolnośląski Gryf znalazło się miasto Wrocław


Ponad 120 wniosków od 91 uczestników wpłynęło na tegoroczny konkurs „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza 2013”. Do finału trafiło 18 z nich.

Wśród nominowanych znalazła się szkoleniowa firma Human Partner, start-up z branży IT - Sky Storage, przedsiębiorstwo z branży e-learningu Funmedia , firma E–Prototypy oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu.

– Warunkiem koniecznym była oczywiście stabilna sytuacja finansowa kandydatów - powiedział prof. Bogusław Fiedor, przewodniczący Kapituły Konkursu, prorektor ds. Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - Dodatkowo premiowaliśmy zaangażowanie firm i instytucji w rozwój oraz innowacyjne technologie. Sprawdzaliśmy, czy kandydaci posiadają silną pozycję w branży, potwierdzaną poprzez merytoryczne certyfikaty, nagrody i normy jakości. Interesowały nas także inwestycje w kapitał ludzki.

- Wśród nominowanych są zarówno firmy młode, które zaczęły działalność 3 lata temu, jak i przedsiębiorstwa rodzinne o wieloletnim doświadczeniu – zauważył Janusz Rybak, pomysłodawca i przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konkursu, wiceprzewodniczący Rady Zachodniej Izby Gospodarczej. - Na podziw zasługuje z jednej strony wytrwałość i stabilność doświadczonego biznesu, jak i towarzysząca nowym technologiom potężna dynamika rozwoju. Nominowani są tak różnorodni, jak szeroki jest sektor mikroprzedsiębiorstw

Nagroda Gospodarcza Dolnośląskie Gryfy co roku wyróżnia także innowacyjność regionalnego biznesu.

– Kategoria premiująca innowacyjność docenia tak naprawdę firmy działające na rzecz przyszłości regionu, jego konkurencyjności na tle dynamicznie rozwijających się światowych technologii – zauważył Tomasz Gondek, wiceprezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, które jest patronem Konkursu. - To nasz klucz do sukcesu, dlatego warto innowacyjne firmy pokazywać i im dopingować .

Wśród wrocławskich przedsiębiorstw w tej kategorii nominację otrzymał Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. (IASE) z Wrocławia.

Nagroda Gospodarcza jest również przyznawana za samorządowe programy rozwoju. W tej kategorii wśród nominowanych znalazła się Gmina Wrocław.

Ogłoszenie laureatów, wybranych spośród nominowanych firm i instytucji, nastąpi 21 października podczas Koncertu Jubileuszowego w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu. Wtedy też przyznana zostanie nagroda w kategorii Osobowość Dolnego Śląska.

– Tutaj nazwisko laureata pozostanie do końca tajemnicą – wyjaśnił Marek Pasztetnik, prezes Zachodniej Izby Gospodarczej, która zajmuje się organizacją konkursu.

Nagroda Gospodarcza Dolnośląski Gryf od 10 lat nagradza najważniejsze osiągnięcia gospodarcze regionu. Promuje innowacyjność i dynamikę rozwoju dolnośląskich firm, docenia zaangażowanie inwestycyjne i zauważa działania na rzecz lokalnych społeczności. Tym razem także wyróżnia najlepsze przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje i organizacje, które tworzą gospodarczą i społeczną przyszłość Dolnego Śląska.

Honorowe Patronaty nad konkursem objęli Wojewoda Dolnośląski oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Mecenasem imprezy jest BRE Bank SA.

Katarzyna Kunka

Zgłoś uwagę