Bezpłatne warsztaty teatralne w WCTD

„Nie ma dzieci nieuzdolnionych artystycznie, są tylko takie, którym nigdy nie umożliwiono kontaktu ze sztuką”. Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka zaprasza na bezpłatne warsztaty teatralne dla dzieci o mniejszych szansach z rodzin wielodzietnych (2+3 i więcej).

  • Zajęcia teatralne i spektakle w WCTD

    Zajęcia teatralne i spektakle w WCTD (fot. organizatorzy)


Warsztaty będą się odbywać od września do grudnia 2014, cykl zostanie zakończony spektaklem teatralnym na profesjonalnej scenie.

  • Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku szkolnym i gimnazjalnym (7-16 lat), z rodzin wielodzietnych (3+), których miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 1500 zł brutto.
  • Warsztaty rozpoczynają się 23 września o godz. 18.25 (grupa ze szkół podstawowych) oraz o godz. 17.00 (grupa z gimnazjów).
  • Zakończenie w połowie grudnia uroczystym pokazem spektakli na profesjonalnej scenie teatralnej.
  • Warsztaty odbywać się będą w siedzibie WCTD przy ul. Kuźniczej 29a.
  • Zapisy: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na stronie www.wctd.wroclaw.pl.

Do dziś Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka zrealizowało 21 edycji projektu, w których udział wzięło ponad 700 dzieci z wrocławskich rodzin wielodzietnych. Mali aktorzy przygotowali 54 przedstawienia, na których mieli okazję zaprezentować się w nowym świetle swoim rodzicom, przyjaciołom oraz nauczycielom i kolegom szkolnym. Z każdą kolejną edycją zwiększa się liczba dzieci, które dzięki warsztatom odkryły nową pasję, znalazły sposób na wyrażenie siebie, przełamanie tremy i strachu przed występami, odnalazły nowe przyjaźnie i nauczyły się twórczo spędzać wolny czas.

Projekt jest dofinansowany ze środków gminy Wrocław.

Informacji nt. projektu udziela Karolina Augustyniak, tel. 608 432 224
e-mail: k.augustyniak@wctd.wroclaw.pl

mw

Zgłoś uwagę