Wrocławski Program Wydawniczy 2019. Nabór od 29 lipca

Niewielkie wydawnictwa mają mniejszą siłę przebicia i finansowanie, dlatego właśnie do nich adresowany jest Wrocławski Program Wydawniczy. Dzięki wsparciu ze środków Miasta Wrocławia można wydać ambitną książkę lub czasopismo. W tym roku dodatkowy nabór (związku z niewykorzystaniem całości budżetu przeznaczonego na realizację Programu w roku 2019) potrwa od 29 lipca do 9 sierpnia.


Wsparcie dla niekomercyjnych projektów

Wrocławski Program Wydawniczy to pomysł Strefy Kultury Wrocław (przejęty po Europejskiej Stolicy Kultury 2016), a jego założeniem jest wspieranie wydawania książek i czasopism poświęconych kulturze i, koniecznie, Wrocławiowi lub Dolnemu Śląsku. Tych, dla których nie ma miejsca na komercyjnym rynku wydawniczym.

Aby dostać dofinansowanie z budżetu Miasta Wrocławia książka musi być z zakresu literatury nauk humanistycznych w języku polskim, literatury pięknej w języku polskim, lub literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski.

Książka albo czasopismo musi być przygotowane na wysokim poziomie merytorycznym i edytorskim, wprowadzać też dyskurs krytyczny, a także uzwględniać różnorodność tematów.

100 publikacji z dofinansowaniem

Dotychczas wsparcie otrzymało już blisko 100 publikacji, a w ostatnim naborze dofinansowano 19 projektów książek i czasopism na łączną kwotę 330 tysięcy złotych. Są wśród nich m.in. książka Adama Pacholaka „Elektronowy mózg miasta. Idea nowoczesnego Wrocławia a budynek ZETO”, publikacja Leszka Czarnoty „Książka o mistrzu. Subiektywna historia teatru pantomimy Henryka Tomaszewskiego (1959-1974)”, Jakuba Skurtysa „Wspólny mianownik. Szkice o poezji i krytyce po 2010 roku”, a także czasopisma m.in. Magazyn Materiałów Literackich „Cegła” czy Magazyn Żydowski „Chidusz”.

Gdzie składać formularze

Podczas dodatkowego naboru (w związku z niewykorzystaniem całości budżetu przeznaczonego na realizację Programu w roku 2019) wniosków wypełniony formularz wraz z załącznikami (m.in. dwa wydane wcześniej numery czasopisma lub pełny tekst książki) będą przyjmowane w sekretariacie Strefy Kultury Wrocław przy ul. Ruskiej 46A brama B (wejście od ul. św. Antoniego 23-25), lok. 203; 50-079 Wrocław w godzinach 9:00-15:00. 

Szczegółowe informacje o trwającym naborze znajdują się w regulaminie, który – podobnie jak formularze wniosków – dostępny jest na stronie internetowej Wrocławskiego Programu Wydawniczego.Zgłoś uwagę